REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Przekazano plac budowy obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego

Kielecki Oddział GDDKiA przekazał formalnie wykonawcy plac budowy obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: Fabe Polska i SP Sine Midas Stroy.

 

Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce, www.gov.pl/web/gddkia-kielce/
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce, www.gov.pl/web/gddkia-kielce/

Zgodnie z harmonogramem

Inwestycja  w ciągu drogi krajowej nr 9  realizowana jest od ubiegłego roku w systemie „Projektuj i buduj|”. Zgodnie z harmonogramem wykonawca na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej  złożył  w br.  wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  (ZRID).    We  wrześniu uzyskał  tę  decyzję, a w  październiku  stała się  ona  ostateczna. 

Po przekazaniu placu budowy wykonawca  może  rozpocząć przygotowanie terenu pod zasadnicze roboty budowlane. W pierwszej kolejności planowane jest wytyczenie i inwentaryzacja terenu, sprawdzenie pod kątem saperskim i archeologicznym, przygotowanie zaplecza  oraz  wycinka drzew i krzewów. Zasadnicze roboty planowane są już w przyszłym roku, ale wykonawca nie wyklucza rozpoczęcia  odhumusowania  terenu jeszcze przed sezonem zimowym.

Koniec prac w 2024 roku

Umowa na realizację  obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego została podpisana w lipcu 2020 roku z  konsorcjum firm Fabe Polska (lider) i SP Sine Midas Stroy  (partner). Wartość umowy to 52,9 mln zł. Wykonawca ma 36 miesięcy  na zaprojektowanie i wybudowanie drogi z wyłączeniem okresów zimowych w czasie robót budowlanych. Inwestycja zakończy się w  2024 roku.

Dla bezpieczeństwa 

W ramach zadania wybudowany zostanie odcinek jednojezdniowej drogi klasy  GP (droga  główna ruchu przyspieszonego) o długości około 2,7 km. Pobiegnie ona nowym śladem, od węzła na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 755 do ulicy Opatowskiej w ciągu istniejącej DK9  stanowiącej wylot z Ostrowca w kierunku Opatowa i Rzeszowa. W ramach inwestycji planowana jest m.in. korekta części  istniejącego  węzła  Brezelia  na drodze wojewódzkiej, budowa wiaduktu nad drogą powiatową, budowa dwóch mostów oraz ronda w miejscu włączenia nowego przebiegu DK9 w istniejącą trasę.  

Inwestycja realizowana w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu, zwiększenia komfortu jazdy zarówno dla kierowców podróżujących tranzytem, jak i zmotoryzowanych z samego Ostrowca. Zminimalizuje również niedogodności związane z korkami i hałasem w centrum miasta. Obecnie DK9 przebiega przez Ostrowiec Świętokrzyski miejskimi ulicami, na których średnie natężenie ruchu przekraczało w 2015 roku 23 tysiące pojazdów na dobę. Dzięki inwestycji możliwe będzie oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytowego, który przejmie obwodnica.

Źródło: tekst GDDKiA O/Kielce, www.gov.pl/web/gddkia-kielce/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA