Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na budowę MOP-ów na Autostradowej Obwodnicy Częstochowy

GDDKiA wysłała do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenie o przetargu na budowę MOP-ów i Obwodu Utrzymania Autostrady w ramach realizacji autostrady A1 na odc. w. Częstochowa Północ – w. Częstochowa Blachownia.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice
Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice
Zamówienie będzie polegało na wybudowaniu:
– czterech Miejsc Obsługi Podróżnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym stanowisk do kontroli nacisków osi i mas całkowitych pojazdów,
– Obwodu Utrzymania Autostrady Logota wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
– dróg dojazdowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
oraz uzyskaniu decyzji zezwalających na użytkowanie.

W tym etapie wszystkie Miejsca Obsługi Podróżnych zostaną wybudowane w pierwszej klasie. Po rozstrzygnięciu kolejnych przetargów na ich dzierżawę, dwa MOP-y zostaną podniesione do wyższych klas.

Miejsce Obsługi Podróżnych Wierzchowisko Zachód docelowo powstanie w najwyższej – III klasie, co oznacza, że będzie posiadało funkcje wypoczynkowe i usługowe wraz z zapleczem noclegowym. Znajdą się na nim: jezdnie manewrowe, stanowiska postojowe (parking), urządzenia wypoczynkowe, sanitarne i oświetlenie, stacja paliw, stanowiska obsługi pojazdów, obiekty gastronomiczno-handlowe i obiekty noclegowe.

Miejsce Obsługi Podróżnych Wierzchowisko Wschód docelowo powstanie w II klasie i będzie oferowało funkcje wypoczynkowo-usługowej. Zostanie wyposażone w jezdnie manewrowe, stanowiska postojowe (parking), urządzenia wypoczynkowe, sanitarne i oświetlenie, stację paliw, stanowiska obsługi pojazdów, obiekty gastronomiczno-handlowe.

Pozostałe dwa Miejsca Obsługi Podróżnych Gorzelanka Wschód i Gorzelanka Zachód powstaną w I klasie, zapewniając funkcje wypoczynkowe. Znajdą się na nich: jezdnie manewrowe, stanowiska postojowe (parking), urządzenia wypoczynkowe, sanitarne i oświetlenie. Na MOP-ach klasy I dopuszcza się wyposażenie ich w obiekty małej gastronomii.

Przetarg na dzierżawę MOP w ciągu A1


14 maja 2020 r. głoszony został przetarg na dzierżawę zespołu nieruchomości w ciągu autostrady A1, zlokalizowanych w Woźnikach, w celu rozbudowy istniejących Miejsc Obsługi Podróżnych klasy 1 do klas wyższych. Dzięki temu MOP Woźniki Zachód zostanie podniesiony do klasy III, zyskując funkcje usługowe wraz z zapleczem noclegowym a Woźniki Wschód do klasy II – funkcje usługowe. Termin składania ofert mija 31 lipca 2020 r.

Źródło: GDDKiA O/Katowice
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI