REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na dokumentację dla DK79 Ożarów – Sobótka

Kielecki Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy i wzmocnienie drogi krajowej nr 79 Ożarów – Sobótka wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Wcześniej drogowcy ogłosili przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy trzech odcinków drogi krajowej nr 79 Warszawa – Sandomierz – Kraków o łącznej długości około 42 km. W oparciu o te projekty będzie można między innymi dostosować drogę do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś na odcinkach: Skrzypaczowice – Osiek (9,9 km), Osiek – Połaniec (12,6 km), Połaniec – Słupia (19,8 km).

Wyłonieni w trzech przetargach wykonawcy będą mieli za zadanie przygotowanie materiałów do decyzji środowiskowych, uzyskanie tych decyzji, wykonanie projektów rozbudowy odcinków drogi i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ciągu 34 miesięcy od podpisania umowy.

W założeniu nadwiślańska droga krajowa nr 79 na odcinkach o łącznej długości około 42 km będzie miała dwa pasy ruchu po 3,5 metra szerokości, a po obu stronach opaski bitumiczne (0,5 m). Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać między innymi:
– rozbudowę drogi po istniejącym śladzie do parametrów jednojezdniowej drogi klasy GP (droga główna o ruchu przyspieszonym),
– zwiększenie nośności do 115 KN/oś,
– przebudowę/rozbudowę skrzyżowań, w tym wydzielenie lewoskrętów w zależności od potrzeb,
– przebudowę/budowę zatok autobusowych, chodników, odwodnienia,
– przebudowę istniejących zjazdów i budowę koniecznych dróg dojazdowych,
– budowę kanału technologicznego i urządzeń ochrony środowiska,
– przebudowę obiektów mostowych, przepustów, mediów,
– wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Źródło: GDDKiA O/Kielce

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA