REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na dokumentację dla DK8 Knyszyn – Korycin

Białostocki Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na dokumentację projektową dla odcinka dwujezdniowej drogi krajowej nr 8 Knyszyn – Korycin. Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Zdjęcie: GDDKiA O/Białystok, www.gov.pl/web/gddkia-bialystok/

GDDKiA działa zgodnie z ustaleniami wynikającymi z rozmów z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Decyzja o budowie tej inwestycji zostanie podjęta po zakończeniu wielostronnej analizy sieci drogowej w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim. Planowany odcinek drogi ekspresowej S8 mógłby przejąć ruch tranzytowy z istniejącej DK8 przecinającej Puszczę Knyszyńską.

Ostateczna decyzja środowiskowa

Dla tego odcinka GDDKiA m decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która została wydana 21 grudnia 2015 r., a 3 lutego 2016 r. stała się ostateczna. W oparciu o tą decyzję realizowany jest już odcinek drogi S19 Krynice – Dobrzyniewo – Białystok Zachód oraz prowadzone są postępowania przetargowe na projekt i budowę odcinków: S16 Knyszyn – Krynice oraz S19 Białystok Północ – Dobrzyniewo.

Wymagane parametry

Odcinek drogi ma zostać zaprojektowany po nowej trasie o długości ok. 24,1 km. Połączy drogę S16 Knyszyn – Krynice z realizowaną w ramach Programu Budowy 100 Obwodnic obwodnicą Suchowoli.

Prace będą polegały na zaprojektowaniu dwujezdniowej drogi z dwoma pasami ruchu i pasem awaryjnym na każdej jezdni, na parametrach drogi ekspresowej. Przewidziano trzy węzły drogowe: Knyszyn (skrzyżowanie z S16 i DK65), Jasionówka (skrzyżowanie z DW 671 i DP1354B) i Korycin (skrzyżowanie z DW 671). Zaplanowano także parę MOP-ów Zofiówka ulokowanych po obu stronach trasy.

W ramach inwestycji przewiduje się m.in.: przebudowę istniejących dróg kolidujących z nową trasą, budowę dodatkowych jezdni do obsługi ruchu lokalnego, infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, urządzeń ochrony środowiska (zabezpieczeń akustycznych, przejść dla zwierząt), a także systemu odwodnienia.

Dokumentacja powinna zostać ukończona w terminie 15 miesięcy od podpisania umowy.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA