REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na dokumentację dla obwodnicy Lędzin

Opolski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na opracowanie STEŚ z elementami koncepcji programowej wraz z uzyskaniem DŚU dla budowy obwodnicy Lędzin w ciągu drogi krajowej nr 46.

 

Zdjęcie: GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole/
Zdjęcie: GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole/

Prace przygotowawcze

Obwodnica Lędzin jest jedną z czterech inwestycji realizowanych na Opolszczyźnie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Głównym celem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) jest znalezienie optymalnego korytarza obwodnicy i uzyskanie dla niego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Decyzja ta zatwierdzi korytarz nowego przebiegu projektowanej drogi.

Dokumentacja projektowa, która powstanie na etapie prac studialnych, jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji  inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”.

Zakres rzeczowy inwestycji

Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem  budowę drogi klasy  GP,  czyli drogi głównej ruchu przyspieszonego, na terenie gminy Chrząstowice.

Inwestycja obejmuje budowę nowego odcinka drogi krajowej nr 46 o długości ok. 3 km oraz m.in. budowę skrzyżowań, obiektów inżynierskich, dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu, ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych oraz oświetlenia drogowego.

Cel inwestycji

Podstawowym celem budowy obwodnicy Lędzin jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w miejscowości w ciągu DK46. Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja stanowić będzie element nowego ciągu DK46 jako drogi wylotowej z Opola w kierunku wschodnim. Pozwoli na sprawne skomunikowanie stolicy województwa opolskiego z Lublińcem i dalej z Częstochową. Jest to kolejny etap prac poprawiających bezpieczeństwo i przepustowość DK46, po oddanej w 2019 r. obwodnicy Myśliny.

Źródło: tekst GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA