REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Przetarg na drugi odcinek obwodnicy Morawicy

GDDKiA wysłała do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na zaprojektowania i wybudowania drugiego odcinka obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73.

 
Grafika: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
Grafika: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
Nowym śladem

W ramach inwestycji  wybudowany zostanie  odcinek  drogi krajowej nr 73  biegnący nowym śladem, stanowiący  obwodnicę Morawicy i Woli Morawickiej  o  długości ok. 4,4 km. Nowa dwujezdniowa droga  klasy GP (droga  główna ruchu przyspieszonego) będzie skomunikowana z budowanym obecnie pierwszym 4-kilometrowym odcinkiem obwodnicy Morawicy w śladzie istniejącej DK73. W ramach drugiego etapu inwestycji,  planowana jest budowa i przebudowa skrzyżowań oraz  dróg  dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego.

Dwie estakady


Zaprojektowane i wybudowane zostaną obiekty inżynierskie, m.in.:   
– estakada nad rzeką Czarna Nida  z  funkcją przejścia dla zwierząt  o długości ok. 0,5 km 
– estakada  nad rzeką  Morawka  z funkcją przejścia dla  zwierząt dużych  o długości ok 350  m, 
– most  nad  potokiem Łabędziów  z funkcją przejścia dla zwierząt,
– wiadukt  drogowy  nad drogą powiatową nr 0369T, 
– podziemne przejście  dla pieszych.

Pierwszy odcinek w realizacji


Aktualnie trwa budowa pierwszego odcinka obwodnicy Morawicy od granicy miasta Kielce do miejscowości Brzeziny.  Na przełomie sierpnia i września  br.  planowane jest rozpoczęcie kolejnego etapu prac.  Wówczas  układana  będzie  ostatnia  warstwa  ścieralna  nawierzchni,  na ciągu głównym budowanej trasy. Zgodnie z umową I etap inwestycji powinien  zakończyć się wiosną 2022  r. Obecnie na tym odcinku  ruch w obu kierunkach odbywa się nową wschodnią jednią obwodnicy. Dobiega końca przebudowa jezdni zachodniej i budowa dróg dojazdowych. Realizowane są roboty montażowe. Od ub. roku piesi korzystają z oddanej przed terminem kładki w Bilczy.

Szybciej i bezpieczniej


Docelowo, po wybudowaniu obu odcinków,  obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej będzie miała ponad 8 km. Nowa droga poprawi sytuację na obciążonym ruchem podmiejskim i tranzytowym odcinku drogi krajowej nr 73, która  łączy  węzeł Kielce Północ, Busko-Zdrój i Tarnów.  Znacznie skróci się czas podróżowania tranzytem, a także czas dojazdu do stolicy województwa świętokrzyskiego z podkieleckich  miejscowości. Inwestycja przyczyni  się do poprawy  bezpieczeństwa ruchu drogowego i  komfortu  życia mieszkańców gminy Morawica. Zadanie jest realizowane w ramach rządowego  Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025 roku

Źródło: tekst GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA