REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na koncepcję programową dla S74 granica województwa – Przełom/Mniów

Kielecki Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na opracowanie koncepcji programowej dla drogi ekspresowej S74 na odcinku od granicy województwa świętokrzyskiego i łódzkiego – do miejscowości Przełom/Mniów.

Koncepcja programowa stanowi niezbędny etap w opracowaniu dokumentacji projektowej dla inwestycji. Na jej podstawie opracowywany jest projekt budowlany. Wykonawcy, którzy złożą oferty w przetargu będą mieli maksymalnie 600 dni od podpisania umowy z inwestorem na wykonanie dokumentacji. Termin, w jakim zostanie wykonana koncepcja programowa stanowi jedno z kryteriów oceny ofert w przetargu (o wadze 20 procent), cena stanowi 60 procent kryterium oceny ofert, a doświadczenie personelu wykonawcy 20 procent. Podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą będzie możliwe po zakończeniu procedury przetargowej.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla ponad 27-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S74 od granicy województwa świętokrzyskiego i łódzkiego do miejscowości Przełom/Mniów została wydana w 2015 roku przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a w 2018 roku okazała się prawomocna. Na mocy decyzji wybrany został jeden z pięciu proponowanych wariantów przebiegu trasy ujętych w opracowanym raporcie oddziaływania inwestycji na środowisko. Odcinek drogi ekspresowej od granicy województw do Mniowa o długości około 27,5 km biec będzie w przeważającej części po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 74 z uwzględnieniem korekt niektórych łuków poziomych. Jedynie przed Smykowem nowa droga ekspresowa ma odbić na południowy zachód, aby utworzyć obejście tej miejscowości i wrócić na ślad istniejącej drogi krajowej nr 74 w miejscowości Salata. W ramach inwestycji zaplanowano trzy bezkolizyjne węzły drogowe w Rudzie Malenieckiej (skrzyżowanie z drogą krajową nr 42), Radoszycach (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 728) i Smykowie (skrzyżowanie z drogą powiatową) oraz trzy miejsca obsługi podróżnych w miejscowościach Koliszowy, Jacentów i Lisie Jamy. Zaplanowano budowę około trzydziestu obiektów mostowych, w tym wiaduktów, mostów i przejść dla zwierząt. Dla opisanego wariantu opracowana zostanie koncepcja programowa

Autor: GDDKiA O/Kielce

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA