REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Kamionnej

GDDKiA ogłosiła przetarg na wykonanie Koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy miejscowości Kamionna w ciągu DK24.

 
Grafika: GDDKiA, www.gddkia.gov.pl
Grafika: GDDKiA, www.gddkia.gov.pl
Termin składania ofert został wyznaczony na 2 lipca br. do godz. 10:00. Zadanie jest realizowane w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. 

Prace przygotowawcze


Obwodnica Kamionnej jest jedną z ośmiu wielkopolskich inwestycji realizowanych w ramach Programu budowy 100 obwodnic. To nowe zadanie, dla którego proces inwestycyjny właśnie się rozpoczyna. 

Zadanie polega na opracowaniu projektu przebiegu obwodnicy miejscowości Kamionna w ciągu DK24 w stopniu szczegółowości pozwalającym na uzyskanie przez GDDKiA decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonawca na realizację przedmiotu zamówienia będzie miał 38 miesięcy od daty podpisania umowy.

Dotychczas została wykonana inwentaryzacja przyrodnicza.

Kolejnym etapem, po uzyskaniu decyzji środowiskowej, będzie ogłoszenie przetargu na realizację w formule „Projektuj i buduj”.

Cel inwestycji

Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w miejscowości. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego w układzie równoleżnikowym, w szczególności pomiędzy Poznaniem a Gorzowem Wielkopolskim.

Źródło: tekst GDDKiA, www.gddkia.gov.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA