REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na opracowanie KP dla II etapu obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej

Kielecki Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na opracowanie koncepcji programowej dla II etapu obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73.

Dokumentacja opracowana zostanie dla odcinka o długości 4 km biegnącego po nowym śladzie na wschód od istniejącej drogi krajowej nr 73.

W ramach inwestycji przewidziano budowę drogi GP – głównej o ruchu przyspieszonym, rozbudowę i budowę skrzyżowań, budowę estakad nad rzekami Morawka i Czarna Nida oraz innych obiektów inżynierskich.

Od br. trwa realizacja I etapu obwodnicy Morawicy. W lipcu podpisano umowę na projekt i budowę I etapu obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73. Nowa droga rozładuje szczególnie obciążony, w dużej mierze ruchem tranzytowym, odcinek trasy łączącej węzeł Kielce Północ, Busko i Tarnów. W ramach I etapu długo oczekiwanej inwestycji wybudowana zostanie dwujezdniowa droga klasy GP (droga główna o ruchu przyspieszonym) o długości 4,2 km biegnąca po śladzie istniejącej trasy krajowej nr 73 odcinku od granic miasta Kielce do granicy miejscowości Brzeziny i Morawica. W ramach zadania powstaną cztery skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (dwa na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 73 z drogami powiatowymi, kolejne dwa z drogami gminnymi), kładka dla pieszych w miejscowości Bilcza oraz drogi dojazdowe. Przebudowana będzie także związana z drogą infrastruktura. Docelowo obwodnica Morawicy będzie miała 8 km długości. W II etapie inwestycji wybudowany zostanie odcinek biegnący po nowym śladzie omijający Morawicę i Wolę Morawicką, dla którego opracowana zostanie koncepcja programowa.

Autor: GDDKiA O/Kielce

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA