Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Przetarg na ostatni odcinek przyszłej A18

Do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE trafiła dokumentacja przetargowa na przebudowę ponad 21 km odcinka drogi krajowej nr 18, która zostanie dostosowana do standardów sieci drogowej o parametrach autostradowych.

 
Grafika: GDDKiA
Grafika: GDDKiA
Wraz z pojawieniem się ogłoszenia o przetargu na platformie zakupowej GDDKiA rozpocznie się okres na przygotowanie ofert przez zainteresowanych wykonawców. Przetarg dotyczy czwartego, ostatniego już odcinka, który rozpoczyna się na granicy dwóch województw lubuskiego i dolnośląskiego, a kończy na węźle Golnice. Treść opublikowanego ogłoszenia zawiera informacje na temat warunków udziału w przetargu, zakres zamówienia i termin składania ofert.

 – Rozpoczyna się kolejny przetarg na przebudowę południowej jezdni drogi krajowej nr 18. Do tej pory nazywana jest ona „najdłuższymi schodami Europy”. Kończymy z tym stanem rzeczy. Będziemy dumni z autostrady A18 – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.  

Jakie zadania będzie miał wykonawca?

Wykonawca będzie miał za zadanie przebudować południową jezdnię drogi krajowej nr 18 oraz jej otoczenie. W zakres inwestycji wchodzi rozbiórka istniejącej betonowej jezdni południowej o szerokości 9,50 m i budowę nowej betonowej nawierzchni o szerokości 11 m. Ponadto w zakres inwestycji wchodzi przebudowa dwóch węzłów (Luboszów i Golnice), a także budowa pasów włączania i wyłączania wjazdów i wyjazdów do MOP Świętoszów Południe. Przewidujemy również wyposażenie autostrady A18 we wszystkie niezbędne elementy ochrony środowiska, w tym w górne przejścia dla zwierząt. Zadanie będzie realizowane w formule „Buduj”.

 Termin realizacji zadania

Czas przewidziany na realizację robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wynosi 25 miesięcy. Do czasu przewidzianego na roboty nie wlicza się okresów zimowych, trwających od 16 grudnia do 15 marca, liczonych jako trzy miesiące. Zakończenie robót planowane jest w 2023 roku.

Cel przedmiotu zamówienia


Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu jazdy oraz dostosowanie drogi krajowej nr 18 (na odcinku Olszyna – Golnice o długości ponad 70 km) do standardów sieci drogowej o parametrach autostradowych. 

Inwestycja podzielona jest na następujące odcinki realizacyjne:
– od granicy państwa do km 11,86 (2 kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) – zakończenie robót planowane jest w II połowie 2023 r.
– od km 11,86 (kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (4 km przed węzłem Iłowa) – zakończenie robót planowane jest w II połowie 2022 r.
– od km 33,76 (4 km przed węzłem Iłowa) – granica województwa – trwa procedura przetargowa.
– granica województwa – węzeł Golnice – trwa procedura przetargowa.

Źródło: GDDKiA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI