REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na prace przygotowawcze dla obwodnicy Starachowic

GDDKiA ogłosiła przetarg na prace przygotowawcze dla obwodnicy Starachowic w ciągu DK42. Inwestycja będzie realizowana w ramach programu budowy 100 obwodnic. Planowany termin otwarcia ofert to 23 października br.

Wyłoniony w postępowaniu wykonawca będzie miał za zadanie wystudiowanie wariantów drogi, opracowanie Studium-Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przygotowanie materiałów potrzebnych do realizacji inwestycji w systemie „projektuj i buduj”. Zakładany zakres inwestycji obejmuje budowę drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) o długości około 14 km, budowę węzła drogowego, skrzyżowań jednopoziomowych umożliwiających powiązanie obwodnicy z istniejącymi drogami i ulicami miejskimi oraz włączenia do istniejącej drogi krajowej.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Starachowic jest zwiększenie przepustowości i płynności ruchu tranzytowego w ciągu drogi krajowej nr 42, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, odciążenie układu komunikacyjnego miasta. Wpłynie to na komfort życia mieszkańców, zmniejszenie emisji spalin i hałasu. Nastąpi poprawa dostępności ważnych ośrodków miejskich i obszarów istotnych dla rozwoju regionu w tym Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nowa inwestycja ułatwi podróże pomiędzy Skarżyskiem-Kamienną, a Ostrowcem Świętokrzyskim. Obwodnica Starachowic będzie stanowiła nowy ciąg DK42 wraz z planowaną obwodnicą Wąchocka i poprawi skomunikowanie drogi ekspresowej S7 z drogą krajową nr 9.

Źródło: GDDKiA O/Kielce

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA