REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na prace przygotowawcze do budowy obwodnicy Starachowic

Rozpoczął się przetarg na prace przygotowawcze do budowy obwodnicy Starachowic. Ogłoszenie o zamówieniu trafiło do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a to oznacza, że postępowanie zostanie wszczęte w najbliższych dniach.

 

Grafika: GDDKiA O/Kielce
Grafika: GDDKiA O/Kielce

Obwodnica Starachowic będzie realizowana w ramach Programu budowy 100 obwodnic.

Obowiązki wykonawcy


Warianty przebiegu obwodnicy Starachowic zostaną opracowane w ramach prac przygotowawczych, na które ogłoszony zostanie przetarg. Wyłoniony w postępowaniu wykonawca będzie miał za zadanie opracowanie Studium-Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przygotowanie materiałów potrzebnych do realizacji inwestycji w systemie „projektuj i buduj” z udzielaniem odpowiedzi na pytania wykonawców w czasie przetargu.

Bezpieczeństwo i komfort


Podstawowym celem budowy obwodnicy Starachowic jest zwiększenie przepustowości i płynności ruchu tranzytowego w ciągu drogi krajowej nr 42. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, odciążenie układu komunikacyjnego miasta. Wpłynie to na komfort życia mieszkańców, zmniejszenie emisji spalin i hałasu. Nastąpi poprawa dostępności ważnych ośrodków miejskich i obszarów istotnych dla rozwoju regionu w tym Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Nowa inwestycja ułatwi podróże pomiędzy Skarżyskiem-Kamienną, a Ostrowcem Świętokrzyskim. Obwodnica Starachowic będzie stanowiła nowy ciąg DK42 wraz z planowaną obwodnicą Wąchocka i poprawi skomunikowanie drogi ekspresowej S7 z drogą krajową nr 9.

Do wybudowania w ramach inwestycji


Zakładany zakres inwestycji obejmuje budowę drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) o długości około 14 km, budowę węzła drogowego, skrzyżowań jednopoziomowych umożliwiających powiązanie obwodnicy z istniejącymi drogami i ulicami miejskimi. włączenia do istniejącej drogi krajowej nr 42.

W ramach inwestycji planowana jest budowa dodatkowych jezdni do obsługi przyległych terenów lub przebudowa innych dróg publicznych. Podczas budowy obwodnicy powstaną obiekty inżynierskie (estakady, wiadukty, mosty, przejścia dla zwierząt, przepusty) urządzenia ochrony środowiska oraz elementy bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego, odwodnienia drogi, kanałów technologicznych, oświetlenia ulicznego i infrastruktury technicznej.

Źródło: GDDKiA O/Kielce

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA