REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na projekt i budowę obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego

Kielecki Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu DK9. Otwarcie ofert w przetargu zaplanowane jest na 10 grudnia br.

Mała obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego o długości około 2,6 km połączy istniejący węzeł Brezelia z ulicą Opatowską w ciągu drogi krajowej nr 9. W ramach inwestycji planowana jest budowa włączenia do węzła, budowa wiaduktu nad drogą powiatową, dwóch mostów, przepustów, ronda w miejscu włączenia nowego przebiegu drogi nr 9 w istniejącą trasę. Prace przygotowawcze do budowy drogi rozpoczęły się w 2016 roku od opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i trzech wariantów przebiegu drogi. W ubiegłym roku na mocy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wybrany został ostatecznie wariant inwestycji, dla którego opracowana została koncepcja programowa.

W ramach zadania planowany jest odcinek drogi jednojezdniowej klasy GP (droga główna o ruchu przyspieszonym) o długości około 2,6 km poprowadzonej nowym śladem od węzła na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 755 do istniejącej drogi krajowej nr 9 będącej wylotem z Ostrowca w kierunku Rzeszowa. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu, zwiększenia komfortu jazdy zarówno dla kierowców podróżujących tranzytem, jak i zmotoryzowanych z samego Ostrowca, a także do uwolnienia od korków i hałasu mieszkańców centrum miasta. Obecnie międzynarodowa droga nr 9 Radom – Rzeszów przebiega przez Ostrowiec Świętokrzyski miejskimi ulicami, na których średnie natężenie ruchu przekraczało w 2015 roku liczbę 23 tysięcy pojazdów na dobę. Dzięki inwestycji możliwe będzie oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytu poprzez przełożenie ruchu tranzytowego na wybudowany w ostatnich latach ciąg ulic oraz planowany przez GDDKiA odcinek łączący istniejący węzeł z wylotem drogi krajowej nr 9 w kierunku Rzeszowa.

Otwarcie ofert w przetargu zaplanowane jest na 10 grudnia 2018 r. Wykonawcy będą mieli maksymalnie 39 miesięcy (z możliwością skrócenia tego okresu do 36 miesięcy) na zaprojektowanie uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz na wybudowanie obwodnicy.

Autor: GDDKiA O/Kielce

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA