REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na projekt i budowę S19 Sokółka – Czarna Białostocka

Białostocki Oddział GDDKiA przesłała do Dziennika Urzędowego UE dokumenty dotyczące przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku Sokółka – Czarna Białostocka.

 

Grafika: GDDKiA O/Białystok, www.gov.pl/web/gddkia-bialystok/
Grafika: GDDKiA O/Białystok, www.gov.pl/web/gddkia-bialystok/

Droga do granicy

Przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zamówienie na projekt i budowę obejmuje odcinek rozpoczynający się od budowanego już odcinka drogi S19 Kuźnica – Sokółka a kończący w rejonie miejscowości Czarna Białostocka. Odcinek o długości 24,1 km będzie przedłużeniem budowanej już S19 z Kuźnicy do Sokółki i umożliwi, poprzez obwodnice, wyprowadzenie ruchu drogowego z miejscowości: Sokółka, Geniusze, Straż i Czarna Białostocka. Jednocześnie, miejscowości te zostaną podłączone do drogi S19 poprzez planowane do wykonania cztery węzły drogowe: Sokółka Zachód, Geniusze, Straż i Czarna Białostocka.  
 
Droga S19 zostanie wykonana jako droga o dwóch jezdniach, każda po dwa pasy ruchu z pasem awaryjnym. Rodzaj nawierzchni, z asfaltu czy z cementu, wybierze wykonawca. Droga zostanie wykonana uwzględniając kategorię ruchu KR6 i nośność nawierzchni do 11,5 t/oś. Powstaną 22 obiekty mostowe, dziewięć z nich będzie pełniło funkcje przejść dla zwierząt, a dwa będą obiektami nad linią kolejową nr 6 i nr 57 oraz linią kolejową wąskotorową. Wykonanych zostanie także siedem przepustów umożliwiających migrację zwierząt małych i płazów.

Wykonawca wykona także budki lęgowe dla ptaków, czatownie dla orlika krzykliwego, budki rozrodcze dla nietoperzy, siedliska dla trzmieli i zapylaczy oraz nasadzenia zieleni. Na odcinku nie przewidziano żadnych Miejsc Obsługi Podróżnych.

Postępowanie przetargowe

Otwarcie ofert planowane jest 9 sierpnia 2023 r. Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, podpisaniu umowy, Wykonawca będzie miał 39 miesięcy na zaprojektowanie i wybudowanie drogi S19 na odcinku od węzła Sokółka Północ do węzła Czarna Białostocka. 

Źródło: tekst GDDKiA O/Białystok, www.gov.pl/web/gddkia-bialystok/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA