REKLAMA
Drogi Wiadomości

Projekt i budowa węzła w Gaju

Wczoraj krakowski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na projekt i budowę węzła drogowego na DK7 wraz z rozbudową drogi krajowej w Gaju. Węzeł powstanie w miejscu skrzyżowania DK7 z ulicami: Widokową i Zadziele.

Wykonawcy, którzy chcą złożyć oferty na budowę węzła w Gaju, w miejscu istniejącego skrzyżowania mają czas do 15 listopada 2018 r.Do zaprojektowania i wybudowania oprócz węzła na drodze krajowej nr 7 (Zakopiance) trzeba zmienić przebieg istniejących dróg, wybudować drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji, ciągi dla pieszych, mury oporowe i palisady oraz system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową i urządzenia podczyszczające. W zakresie prac jest także budowa i przebudowa kolidujących urządzeń oraz sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci gazowych.

Wykonawca będzie miał na wszystko 28 miesięcy od daty podpisania umowy, z wyłączeniem przerwy zimowej pomiędzy 15.12.2020 r. i 15.03.2021 r.

Autor: GDDKiA O/Kraków

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA