REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Przetarg na projekt obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego

Kielecki Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na zaprojektowanie obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce, www.gov.pl/web/gddkia-kielce/
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce, www.gov.pl/web/gddkia-kielce/
Usprawnienie tranzytu i odciążenie miasta

Droga krajowa nr 9 Radom – Ostrowiec Świętokrzyski – Opatów – Rzeszów stanowi fragment ważnego połączenia zapewniającego dojazd do południowo-wschodniej części kraju. Nie tylko autostrady A4, ale również przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku. Realizacja planowanej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego pozwoli skrócić czas przejazdu w ruchu tranzytowym. Przyniesie również poprawę jakości życia mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez wyprowadzenie tranzytu, usprawnienie komunikacji lokalnej, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Przyczyni się także do poprawy rozwoju infrastruktury komunikacyjnej województwa świętokrzyskiego.  

Zakres planowanej inwestycji


Obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu DK9 na odcinku Rudka – Jacentów będzie miała długość ok. 12,9 km i biec będzie po nowym śladzie. Zaprojektowana zostanie droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 2+1. Planowana jest przebudowa dróg i ulic poprzecznych oraz budowa dodatkowych jezdni umożliwiających obsługę terenów przyległych i połączenie z istniejącą siecią dróg. Obwodnica rozpocznie się w Rudce na istniejącej DK9, dalej pobiegnie nowym śladem, omijając Ostrowiec Świętokrzyski od strony zachodniej i południowej, włączając się do DK9 w Jacentowie. W ramach inwestycji przewidziano m.in. budowę dwóch węzłów drogowych (w Rudce i Miłkowie), dwóch skrzyżowań (w Szewnej i Jacentowie), sześciu mostów, dwunastu wiaduktów, ekranów akustycznych, a także przejść dla zwierząt.  

Znany przebieg


Inwestycja realizowana będzie w systemie tradycyjnym – po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu decyzji ZRID planowane jest ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego na roboty budowlane. Ogólny korytarz (wariant przebiegu) trasy został wskazany w aktualnie obowiązującej decyzji środowiskowej. Tak jak w przypadku każdej inwestycji drogowej, szczegółowe rozwiązania techniczne zostaną wypracowane na etapie opracowywania projektu budowlanego, a zajętość terenu określi decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wniosek o wydanie decyzji ZRID zostanie złożony na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej do 1 lutego 2024 roku. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 25 miesięcy od podpisania umowy na realizację całego zadania, w tym na uzyskanie decyzji ZRID i przygotowanie materiałów do przetargu na roboty budowlane. 

Źródło: tekst GDDKiA O/Kielce, www.gov.pl/web/gddkia-kielce/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA