REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na realizację obwodnicy Kroczyc

Katowicki Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na realizację obwodnicy Kroczyc w ciągu drogi krajowej nr 78, o długości ok. 9,1 km. To pierwsza obwodnica, jaka powstanie w woj. śląskim w ramach Programu budowy 100 obwodnic.

Spis treści
Grafika: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/

Na oferty GDDKiA czeka do 29 grudnia 2023 r., a o wyborze najkorzystniejszej zadecyduje cena. Szczegóły przetargu dostępne są na platformie zakupowej GDDKiA. Roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 21 miesięcy od daty zawarcia umowy (bez okresów zimowych).

Obwodnica Kroczyc

Trasa stanowić będzie kontynuację obwodnicy Poręby i Zawiercia, której I etap jest w realizacji, a dla II etapu drogowcy szukają wykonawcy. Koniec tej trasy będzie się łączył z obwodnicą Pradeł. Jednojezdniowa droga o długości ok. 9,1 km przebiegać będzie po nowym śladzie, po terenie, na którym aktualnie znajdują się głównie pola uprawne. Jej realizacja między innymi wynika z konieczności dostosowania całego ciągu drogi krajowej nr 78 do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś. Wraz z jezdnią główną powstanie infrastruktura towarzysząca drodze, w tym dwa skrzyżowania typu rondo.

Do najważniejszych obiektów inżynierskich, które powstaną w ramach tego zadania, należą: przejście dla zwierząt nad szlakiem ich migracji oraz drogą dojazdową, wiadukt drogowy nad przejazdem gospodarczym oraz szlakiem migracji zwierząt, wiadukt drogowy nad drogą gminną nr 674017S czy wiadukt drogowy nad szlakiem migracji zwierząt. Powstaną także drogi dojazdowe, ciągi piesze, pieszo-rowerowe, zjazdy, kanały technologiczne, oświetlenia drogowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Normy i standardy środowiskowe zostaną zapewnione dzięki wybudowaniu urządzeń ochrony środowiska, wspomnianych wcześniej przejść dla zwierząt dużych i średnich, a także przepustów ramowych pełniących funkcję przejść dla zwierząt małych. Powstaną również ekrany akustyczne, przeciwolśnieniowe, ogrodzenia ochronno-naprowadzające dla płazów, system odwodnienia drogi krajowej i jezdni dodatkowych wraz ze zbiornikami retencyjnymi i urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe i roztopowe przejmowane z pasa drogowego. Całość zwieńczy nasadzenie zieleni ochronnej i naprowadzającej.

Program Inwestycji

Ostateczny kształt Programu Inwestycji został uzgodniony 13 listopada 2023 r. przez Ministra Infrastruktury. Inwestycja będzie zrealizowana w formule: „Buduj”.

Fot: GDDKiA O/Katowice

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA