Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na realizację S16 Knyszyn – Krynice

15 września 2023 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE trafiło ogłoszenie o przetargu na wyłonienie wykonawcy odcinka S16 Knyszyn – Krynice. Ten niespełna 9 km fragment trasy połączy w przyszłości drogi ekspresowe S16 i S19 w rejonie Białegostoku (na północny-zachód od miasta).

Zdjęcie: GDDKiA O/Białystok, www.gov.pl/web/gddkia-bialystok/

Wykorzystana decyzja

Droga ekspresowa S16 pomiędzy Ełkiem a Knyszynem została wpisana Rozporządzeniem Rady Ministrów z 19 maja 2016 r. do sieci dróg ekspresowych w Polsce. Obecnie trwają nad nią prace planistyczne związane z wyborem najkorzystniejszego wariantu. Tego typu prace dla odcinka Knyszyn – Krynice zakończyły się wcześniej, za sprawą wykorzystania decyzji środowiskowej wydanej w grudniu 2015 roku (ostatecznej od lutego 2016) na wówczas jeszcze przygotowywany fragment S19 Korycin – Knyszyn – Dobrzyniewo – Choroszcz (obecnie węzeł Białystok Zachód). Program Inwestycyjny na odcinek S16 Knyszyn – Krynice uzgodniono 19 lipca 2023 r.

Startuje S16 w podlaskim

Rozpoczęty przetarg, którego szczegóły za kilka dni pojawią się na platformie zakupowej GDDKiA, dotyczy zaprojektowania i budowy odcinka o długości 8,6 km od projektowanego węzła Knyszyn do okolic Krynic, gdzie będzie się ona łączyć z projektowaną drogą ekspresową S19 (planowany węzeł Dobrzyniewo). Dalej wspólnym przebiegiem S16 i S19 poprowadzona jest do węzła Białystok Zachód, gdzie połączy się z drogą ekspresową S8.

Po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu GDDKiA planuje podpisanie umowy w pierwszej połowie przyszłego roku. To pozwoliłoby uzyskać decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w 2025 roku i wybudowanie tego odcinka S16 w latach 2025-2028.

Standard „eski”

Odcinek Knyszyn – Krynice będzie budowany w standardzie dwóch jezdni po dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 metra wraz z pasem awaryjnym. Obie jezdnie będą oddzielone pasem rozdziału o szerokości co najmniej 5 metrów. Zaplanowano dziewięć obiektów inżynierskich, w tym: trzy wiadukty, cztery przejścia dla zwierząt oraz dwa przepusty. Rodzaj nawierzchni, z asfaltu czy z cementu, wybierze wykonawca. Droga zostanie wykonana uwzględniając kategorię ruchu KR6 i nośność nawierzchni do 11,5 t/oś.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI