REKLAMA
Drogi Mosty Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na rozbudowę mostu przez Wisłę w Sandomierzu

Ogłoszenie o przetargu na rozbudowę mostu przez Wisłę w Sandomierzu w ciągu DK77 zostało skierowane do Dziennika Urzędowego UE, a to oznacza, że zostanie ono opublikowane w najbliższych dniach na stronie internetowej.

  
Most w Sandomierzu, fot. GDDKiA O/Kielce
Most w Sandomierzu, fot. GDDKiA O/Kielce
Docelowo przeprawa przez Wisłę w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik – Sandomierz – Stalowa Wola – Przemyśl komunikującej Świętokrzyskie z Podkarpaciem ma być dwujezdniowa. W takim celu w 2011 roku wybudowany został nowy most, biegnący równolegle do starego obiektu. Ten ostatni wyłączony został z ruchu ze względu na zły stan techniczny dwa lata później. W 2018 roku zatwierdzony został program inwestycji zakładający uzyskanie nowej decyzji środowiskowej dla rozbudowy mostu, wyburzenie starej konstrukcji mostowej i wybudowanie nowej z uwzględnieniem aktualizacji projektowych.

Inwestycja będzie realizowana w trybie „projektuj i buduj”, co oznacza, że zadaniem wykonawcy będzie dokonanie optymalizacji projektowych, a następnie rozbiórka znacznej części istniejącego obiektu, wzmocnienie istniejących podpór, wybudowanie na nich nowej konstrukcji zbliżonej wizualnie do tej oraz włączeniem mostu do istniejącego układu komunikacyjnego miasta.

Zakres inwestycji obejmuje:
– aktualizację i wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień,
– rozbiórkę istniejącej stalowej konstrukcji nośnej mostu z pozostawieniem istniejących podpór mostu,
– dostosowanie istniejących podpór mostu do nowej konstrukcji ustroju nośnego,
– wykonanie nowego ustroju nośnego mostu o następujących parametrach:
    – długość mostu (płyty pomostu) 457,20 m,
    – liczba przęseł: 5
    – rozpiętości teoretyczne przęseł: 84,8 + 3×95,4 + 84,8 [m],
    – szerokość jezdni: 2×3,50 m,
    – obustronne opaski: 2×0,80 m,
    – jednostronny chodnik: 1,50 m.
– roboty drogowe wraz z drogami dojazdowymi,
– przebudowę i budowę sieci   infrastruktury   podziemnej   i nadziemnej,
– przebudowę i budowę urządzeń ochrony środowiska,
– przebudowę i budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– wykonanie kanału technologicznego.

Źródło: GDDKiA O/Kielce
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA