REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Przetarg na S1 Podwarpie – Dąbrowa Górnicza

GDDKiA wysłał do publikacji ogłoszenie o zamówieniu na odc. drogi S1 Podwarpie – Dąbrowa Górnicza. Po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE, ogłoszenie o przetargu pojawi się na elektronicznej platformie zakupowej GDDKiA.

Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice
Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice
Na oferty czekamy do 28 lutego 2020 r.

Projekt i budowa


Wyłoniony w przetargu wykonawca zrealizuje zadanie w formule „Projektuj i buduj”, co oznacza, że w ramach zadania zaprojektuje i przebuduje istniejący odcinek drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej oraz uzyska wszystkie niezbędne decyzje pozwalające na użytkowanie trasy. Umowę z wykonawcą planujemy podpisać w połowie 2020 roku.

Wytrzyma nacisk 115 kN/oś


Wykonawca w ramach inwestycji będzie musiał przebudować odcinek drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na długości 6,950 km z dostosowaniem nawierzchni do przenoszenia obciążenia o nacisku 115 kN/oś. Zlikwidowane zostaną jednopoziomowe skrzyżowania z drogami poprzecznymi. Zostanie wybudowany węzeł Ząbkowice oraz przebudowany węzeł Pogoria. W ramach kontraktu wybudowane będą m.in. cztery mosty i cztery wiadukty drogowe oraz dwie kładki dla pieszych. Ponadto wykonane będą drogi serwisowe oraz dojazdowe do terenów przyległych, urządzenia ochrony środowiska m.in. zabezpieczenia przeciwhałasowe oraz przejścia dla zwierząt.

Ekspresowe połączenie na Śląsku


Projektowana droga ekspresowa S1 na odcinku od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej przebiegać będzie po istniejącym śladzie drogi krajowej nr 1. Docelowo droga S1 będzie mieć długość 135 km. Przebudowa S1 od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej to kolejny odcinek, na który w tym roku ogłaszamy przetarg. Wcześniej ogłosiliśmy przetargi na 3 odcinki S1 pomiędzy Mysłowicami a Bielskiem-Białą. Trwa już budowa drugiej jezdni S1 od Pyrzowic do Podwarpia oraz tzw. obejście Węgierskiej Górki. Zakończenie tych inwestycji sprawi, że trasa S1 będzie bezpieczną i wygodną drogą oraz ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu aż do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1.

Jej realizacja jest niezaprzeczalną szansą na rozwój regionu oraz miejscowości położonych wzdłuż trasy. Przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wpłynie na poprawę jakości podróżowania, w tym obniżenia kosztów transportu drogowego. Nowa droga usprawni dojazd i wyjazd z aglomeracji śląskiej oraz przejazd tranzytowy przez aglomerację. Ponadto dzięki realizacji przedmiotowego odcinka drogi ekspresowej od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej, mieszkańcy południowej części województwa zyskają szybkie połączenie z autostradami A1 i A4 oraz Międzynarodowym Portem Lotniczym w Pyrzowicach.

Europejski korytarz transportowy przez województwo śląskie


Przedmiotowy odcinek drogi krajowej nr 1 stanowi fragment europejskiego korytarza nr VI (zgodnie z wykazem sieci europejskiej TEN-T), łączącego kraje nadbałtyckie z krajami południowej Europy. Na terenie Polski w VI korytarzu przebiega między innymi: autostradą A1 –  drogą ekspresową S1, na odcinku Bielsko-Biała – Zwardoń (do 4 sierpnia 2016 r. funkcjonująca jako S69).

Kalendarium:

13 września 2019 r. – uzgodnienie przez MIiB Programu Inwestycji.
grudzień 2019 r. – ogłoszenie przetargu.
połowa 2020 r. – planowane zawarcie umowy na realizację inwestycji w formule „Projektuj i buduj”.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Katowice

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA