REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Przetarg na trzeci odcinek A18

GDDKiA wysłała do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dokumentację przetargową na 16-kilometrowy odcinek przyszłej autostrady A18.

 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Wraz z pojawieniem się ogłoszenia o przetargu na platformie zakupowej GDDKiA rozpocznie się okres na przygotowanie ofert przez zainteresowanych wykonawców. Przetarg dotyczy odcinka, który zaczyna się 4 km przed węzłem Iłowa, a kończy się na granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego. W treści opublikowanego ogłoszenia znajdą się szczegółowe informacje na temat warunków udziału w przetargu, zakres zamówienia i termin składania ofert.

 – Koronawirus nie zatrzymał polskich budów. Podpisujemy kolejne umowy, ogłaszamy kolejne przetargi. Branża budowlana docenia te rozsądne działania polskiego rządu. Niedawno podpisaliśmy umowę na realizację jednego z odcinków południowej jezdni autostrady A18. Dzisiaj kierujemy do przetargu kolejny odcinek. Pokazujemy dynamikę. Wkrótce zniknie jezdnia będąca złośliwie nazywana „najdłuższymi schodami Europy” i zastąpi ją komfortowa i bezpieczna jezdnia – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Co w ramach zamówienia?

Wykonawca będzie miał za zadanie przebudować południową jezdnię drogi numer 18 oraz jej otoczenie. W zakres inwestycji wchodzi również budowa dróg dojazdowych, przebudowa węzła Iłowa oraz budowa urządzeń infrastruktury technicznej i związanej z ochroną środowiska (np. przejścia dla zwierząt). Zadanie będzie realizowane w formule „Buduj”.

Termin realizacji zadania


Czas przewidziany na realizację robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wynosi 25 miesięcy. Do czasu przewidzianego na roboty nie wlicza się okresów zimowych, trwających od 15 grudnia do 15 marca, liczonych jako trzy miesiące. Zakończenie robót planowane jest w 2023 roku.

W kierunku autostrady

Celem całego przedsięwzięcia jest dostosowanie drogi krajowej nr 18 (na odcinku Olszyna – Golnice o długości ponad 70 km) do standardów sieci drogowej o parametrach autostradowych. Inwestycja stanowi trzeci etap budowy autostrady A18.

Inwestycja podzielona jest na następujące odcinki realizacyjne:
– od granicy państwa do km 11,86 (2 kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) – zakończenie robót planowane jest w II połowie 2023 r.
– od km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa) – zakończenie robót planowane jest w II połowie 2022 r.
– od km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa) – granica województwa – trwa procedura przetargowa
– granica województwa – węzeł Golnice – ogłoszenie przetargu na roboty planowane jest na III kwartał 2020 r.

A18 w kierunku zachodniej Europy

Droga krajowa nr 18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym – połączeniem międzynarodowym E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Droga krajowa nr 18 zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona Autostradę A4 z przejściem granicznym w Olszynie. Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin – Wrocław. W listopadzie 2004 roku rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa, jezdnia północna, którą oddano do użytku w roku 2006.

Źródło: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA