REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Przetarg na wykonanie Koncepcji Programowej dla S11 Radzionków – Piekary Śląskie

Katowicki Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na wykonanie elementów Koncepcji programowej dla drogi ekspresowej S11 Radzionków – Piekary Śląskie. Trasa będzie przebiegać według wariantu opracowanego na etapie Studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ). Na węźle Piekary Śląskie S11 łączyć się będzie z autostradą A1, drogą wojewódzką nr 911 oraz drogami lokalnymi.

Plan orientacyjny: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/

Dokumentacja projektowa dla S11 została podzielona na następujące odcinki:

  • od granicy woj. opolskiego i śląskiego do granicy powiatów tarnogórskiego i lublinieckiego,
  • od granicy powiatów tarnogórskiego i lublinieckiego do węzła Radzionków,
  • od węzła Radzionków do węzła Piekary Śląskie.

Równolegle do przetargów procedowane są wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji (DŚU), które złożono w 2023 roku.

Składanie ofert i czas na wykonanie dokumentacji

GDDKiA czeka na oferty do 8 sierpnia 2024 r., a o wyborze najkorzystniejszej zadecyduje cena (60 proc.) oraz doświadczenie wykonawcy (40 proc.). Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana w terminie nie dłuższym niż 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Wymagania projektowe

  • klasa techniczna drogi – S,
  • przekrój poprzeczny – 2×2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu),
  • szerokość pasa ruchu – 3,50 m,
  • szerokość pasa awaryjnego – 2,50 m.

Zakres zamówienia

Prace projektowe uwzględnią poprowadzenie drogi ekspresowej S11 na odcinku od węzła Radzionków do węzła Piekary Śląskie w korytarzu wariantu II (niebieskiego). Projektanci opracują minimum trzy nowe warianty rozwiązań geometrycznych węzła Piekary Śląskie. Dla tego węzła wykonana zostanie także analiza przepustowości za pomocą mikrosymulacji ruchu dla wszystkich wariantów węzła w celu potwierdzenia poprawności przyjętych rozwiązań projektowych. Prace projektowe obejmą analizy i prognozy ruchu, z uwzględnieniem planowanej obwodnicy Nakła Śląskiego i Świerklańca oraz wyników najbardziej aktualnego Generalnego Pomiaru Ruchu. Dokumentacja obejmie również przebudowę lub rozbudowę węzła Piekary Śląskie, a także drogi wojewódzkiej nr 911 (wyłącznie w niezbędnym zakresie). Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie dokumentacji pod kątem budowy dodatkowych jezdni po obu stronach przyszłej S11 i budowy połączeń z drogami poprzecznymi krzyżującymi się z ekspresówką. Dokumentacja projektowa obejmie również budowę obiektów inżynierskich, przepustów drogowych, urządzeń ochrony środowiska, oświetlenia drogowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowy i zabezpieczenia kolidującej infrastruktury niezwiązanej z drogą.

Ze względu na szczegółową analizę geometryczną i analizę przepustowości węzła Piekary Śląskie GDDKiA nie może na tym etapie wykluczyć konieczności uzyskania nowej decyzji DŚU. Wynika to z potencjalnych zmian projektowych na węźle Piekary Śląskie w stosunku do rozwiązań z etapu STEŚ. Wówczas wykonawca powinien opracować materiały do wniosku o wydanie DŚU oraz w razie konieczności uzyskać przedmiotową decyzję.

Cel inwestycji

Trasa stanowić będzie szybkie połączenie Górnego Śląska m.in. z Poznaniem oraz Pomorzem Zachodnim. Do 2030 roku, po realizacji wszystkich odcinków, cała trasa S11 będzie liczyć ponad 580 km, a wraz ze wspólnym przebiegiem S6 od Kołobrzegu do Koszalina (ok. 35,5 km) blisko 620 km. W województwie śląskim S11 będzie miała długość około 65 km. W nadchodzących latach pokonanie trasy z Kołobrzegu do węzła Piekary Śląskie na połączeniu z autostradą A1 zajmie samochodem osobowym nieco ponad 5 godz.

Budowa S11 została przyjęta do zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.).

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA