REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Przetarg na wykonanie koncepcji programowej dla trzech obwodnic w ciągu DK73

5 maja br. GDDKiA ogłosiła przetarg na wykonanie Koncepcji Programowej dla obwodnic: Jasła, Pilzna, Brzostku i Kołaczyc w ciągu DK73. Termin składania ofert mija 8 czerwca br. 

 
Grafika: GDDKiA
Grafika: GDDKiA
Nowe obwodnice, o łącznej długości ponad 25 km, powstaną w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Prace koncepcyjne


Ogłoszony przetarg dotyczy wykonania Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla obwodnic: Jasła, Pilzna, Brzostku i Kołaczyc w ciągu DK73. Koncepcja Programowa doprecyzuje przyjęte wstępnie rozwiązania projektowe poszczególnych obwodnic, w tym przedstawi wariantowe rozwiązania skrzyżowań, obiektów inżynierskich, a także sposobu zabezpieczenia posadowienia nasypu drogowego. Jej celem będzie umożliwienie ustalenia ostatecznych rozwiązań projektowych i technologii realizacji. Uściśli także zakres rzeczowy i finansowy inwestycji, czyli określi założenia dla jej realizacji w systemie „Projektuj i Buduj”. Przyszli wykonawcy będą zobowiązani w pierwszej kolejności do opracowania projektu budowlanego, a następnie do zrealizowania obwodnicy.

Zakres inwestycji

Obwodnica Pilzna będzie drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 2,6 km wraz ze skrzyżowaniami jednopoziomowymi (ronda), odcinkami dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu, obiektami inżynierskimi (jeden most, jeden wiadukt), urządzeniami ochrony środowiska, oświetleniem drogowym, urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Obwodnica Brzostku i Kołaczyc będzie drogą klasy GP o długości ok. 13,4 km, wraz ze skrzyżowaniami jednopoziomowymi (ronda), odcinkami dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu, obiektami inżynierskimi (osiem mostów i jeden wiadukt), urządzeniami ochrony środowiska, oświetleniem drogowym, urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Obwodnica Jasła będzie drogą klasy GP o długości ok. 9,1 km, w tym 6,6 km drogi po nowym śladzie oraz 2,5 km rozbudowy istniejącej DK73, wraz ze skrzyżowaniami jednopoziomowymi (ronda), odcinkami dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu, obiektami inżynierskimi (jeden most, dwa wiadukty), urządzeniami ochrony środowiska, oświetleniem drogowym, urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Cel inwestycji


Podstawowym celem budowy obwodnic: Jasła, Pilzna, Brzostku i Kołaczyc jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości. Inwestycje poprawią również warunki i bezpieczeństwo jazdy dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. DK73 prowadzi bowiem ruch pojazdów zarówno z kierunku autostrady A4 i drogi krajowej nr 94, ale także tych włączających się do drogi krajowej nr 73, która przejmuje ruch z południowej części regionu.

Przebieg DK73 łączy korytarz transportowy DK94/A4 z drogą krajową nr 28, stanowiącą główny kręgosłup komunikacyjny południowej części województwa podkarpackiego i małopolskiego. Dzięki realizacji obwodnic nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, ograniczona zostanie emisja spalin i hałas. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Tekst: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA