REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Przetarg na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Strzelec Krajeńskich

Zielonogórski Oddział GDDKiA wysłał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22.

 

Grafika: GDDKiA O/Zielona Góra
Grafika: GDDKiA O/Zielona Góra

Ogłoszenie o przetargu jest już widoczne na platformie zakupowej GDDKiA. Treść opublikowanego ogłoszenia zawiera informacje na temat warunków udziału w przetargu, zakres zamówienia i termin składania ofert.

Zadania wykonawcy:


Wykonawca będzie miał za zadanie zaprojektować i zbudować ponad siedmiokilometrową obwodnice Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej numer 22. Będzie to droga szybkiego ruchu w klasie GP, jednojezdniowa dwupasmowa. W zakres inwestycji wchodzi budowa nowych obiektów mostowych, budowa skrzyżowań jednopoziomowych oraz budowa urządzeń ochrony środowiska, w tym przejść dla zwierząt. Wykonawca będzie miał za zadanie wykonać również infrastrukturę towarzyszącą, m.in. oświetlenia drogowe oraz wyposażenie w urządzenia BRD. Zadanie jest realizowane w formule „Projektuj i buduj”.

Czas realizacji zadania:


Czas przewidziany na realizację robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wynosi 39 miesięcy. Do czasu przewidzianego na roboty nie wlicza się okresów zimowych, trwających od 15 grudnia do 15 marca, liczonych jako trzy miesiące. Zakończenie robót planowane jest w 2025 r.Cel realizacji inwestycji:


Podstawowym celem budowy obwodnicy Strzelec Krajeńskich jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miejscowość. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego miasta, a tym samym zwiększenie przepustowości dróg w jego granicach. Poprawi to komfort jazdy, skróci czas podróży, a także ograniczy emisje spalin i hałasu.Korzyści realizacji inwestycji: 


– wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta i poprawa komfortu życia mieszkańców Strzelec Krajeńskich;

- odciążenie infrastruktury w Strzelcach Krajeńskich;

- skrócenie czasu podróży;

- zapewnienie komfortu jazdy i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego;

– ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg przez centrum miasta;

- poprawa przepustowości i płynności jazdy na trasie prowadzącej z Gorzowa Wielkopolskiego w kierunku województwa pomorskiego i portów Trójmiasta.DK22 nie tylko w woj. lubuskim


Droga krajowa nr 22 jest ważnym korytarzem transportowym nie tylko w województwie lubuskim. Łączy przejście graniczne w Kostrzynie nad Odrą wraz z przejściem granicznym przy wschodniej granicy Polski w miejscowości Grzechotki. Droga ta prowadzi do Elbląga, od tej miejscowości wiedzie do granicy z Rosją jako S22.

Źródło: GDDKiA O/Zielona Góra
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA