REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Przetarg na zaprojektowanie i budowę S10 Solec – Toruń Zachód

25 czerwca GDDKiA skierowała do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S10 Solec – Toruń Zachód.

 
Grafika: GDDKiA, www.gddkia.gov.pl
Grafika: GDDKiA, www.gddkia.gov.pl
21 kilometrów S10

Odcinek S10 Solec – Toruń Zachód  będzie miał  długość  21,2  km. Droga  rozpocznie  się  na południe od miejscowości  Solec Kujawski  nowym węzłem Solec.  Dalej  pobiegnie na południowy wschód  wzdłuż linii kolejowej,  kończąc  się  kilometr  przed węzłem Toruń Zachód.   

W trakcie budowy powstaną m.in. nowe przejście dla zwierząt dużych nad drogą i torami kolejowymi oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych na wysokości miejscowości Cierpice.

Cel inwestycji

Dzięki wybudowaniu całej S10 Bydgoszcz – Toruń ruch tranzytowy z mocno obciążonej drogi krajowej nr 10 zostanie przeniesiony na nowoczesną i bezpieczną drogę szybkiego ruchu. Jednocześnie poprawi się też dojazd z Bydgoszczy do autostrady A1, a z Torunia do portu lotniczego w Bydgoszczy i drogi ekspresowej S5.

Inwestycja rządowa w miejsce PPP


Trasa pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem pierwotnie miała powstać w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednak w czerwcu 2020 r. Rada Ministrów zwiększyła limit wydatków przewidzianych na realizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Rząd przeznaczy dodatkowo ponad 21 mld zł na realizację Programu, a środki te trafią między innymi na budowę dróg ekspresowych S6 od Koszalina do obwodnicy Trójmiasta oraz S10 Toruń –  Bydgoszcz, które planowo zrealizować w formule PPP. Zwiększenie środków na drogi będzie korzystne dla polskiej gospodarki, która wychodzi z kryzysu wywołanego przez COVID-19.

Zmiany na skutek decyzji GDOŚ


Ogłoszenie czterech przetargów jest możliwe dzięki zakończeniu trwającej od marca 2020 r. procedury rozpatrywania odwołań od wydanej decyzji środowiskowej. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ), decyzją z 4 czerwca 2021 r., wprowadziła szereg zmian do wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Bydgoszczy decyzji środowiskowej z 24 lutego 2020 r.

GDDKiA została zobowiązana do wykonania dodatkowych trzech górnych przejść dla zwierząt dużych, a także kilku przepustów dla małych zwierząt. Jedno z górnych przejść przebiegać będzie nie tylko nad S10, ale też nad znajdującą się obok linią kolejową. Oprócz tego zwiększone zostały parametry przejścia dla zwierząt zintegrowanego ze Strugą Młyńską w okolicy Solca Kujawskiego oraz przejścia dla zwierząt w miejscu przekroczenia Strugi.

Decyzja GDOŚ poszerzyła również wskazany w decyzji środowiskowej zakres kompensacji przyrodniczej, w tym zwiększyła liczbę budek lęgowych dla ptaków i skrzynek rozrodczych dla nietoperzy. GDDKiA wykona dodatkowe siedliska zastępcze dla płazów i mikrosiedliska dla gadów.

Zgodnie z decyzją GDOŚ przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia konieczne będzie przeprowadzenie ponownej inwentaryzacji przyrodniczej, w tym m.in. całorocznej inwentaryzacji ssaków kopytnych i wilków, ptaków oraz inwentaryzacji wiosennych tras migracji płazów.   

Ponadto poprzez zakaz lokalizowania zbiorników retencyjnych na terenach ochronnych ujęć wody, GDDKiA została zobowiązana do zmiany systemu odwodnienia na części zakresu zadania – w rejonie obwodnicy Torunia i w niewielkim stopniu w rejonie Solca Kujawskiego.

Przebieg drogi zatwierdzony w decyzji środowiskowej nie został zmieniony, a lokalizacja przyszłej S10 została doprecyzowana w treści wydanej decyzji GDOŚ.

Szacunkowy dodatkowy koszt robót budowlanych wynikających z decyzji GDOŚ wynosi ponad 220 mln zł.

Źródło: tekst GDDKiA, www.gddkia.gov.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA