Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na zaprojektowanie obwodnicy Sokołowa Podlaskiego

GDDKiA wysłała do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenie o przetargu na zaprojektowanie obwodnicy Sokołowa Podlaskiego w ciągu dróg krajowych nr 62 i 63.

 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Siedemnaście kilometrów po nowym śladzie

To nowe zadanie, którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna. Wykonane Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe wraz z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej wskażą wariantowy przebieg obwodnicy Sokołowa Podlaskiego. Docelowy przebieg trasy klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) zostanie jednak określony w decyzji środowiskowej.

Cel realizacji inwestycji


Podstawowym celem budowy obwodnicy Sokołowa Podlaskiego jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 62 i 63. Obecnie obie drogi krajowe przebiegają przez gęsto zabudowany obszar miasta i stanowią jego kręgosłup komunikacyjny.
Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Sokołowie. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Program budowy 100 obwodnic w województwie mazowieckim zakłada budowę dziewięciu obwodnic:
– Ciechanowa w ciągu drogi krajowej nr 60,
– Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79,
– Łącka w ciągu drogi krajowej nr 60,
– Ostrołęki w ciągu drogi krajowej n 53,
– Pułtuska w ciągu dróg krajowych nr 57 i 61,
– Siedlec w ciągu drogi krajowej nr 63,
– Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9,
– Sokołowa Podlaskiego w ciągu dróg krajowych nr 62 i 63,
– Zwolenia w ciągu drogi krajowej nr 79.

Źródło: GDDKiA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI