REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Przetargi na budowę 3 obwodnic

29 maja GDDKiA ogłosiła przetargi na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla realizacji 3 obwodnic: Kroczyc, Pradeł oraz Szczekocina i Goleniowa w ciągu DK78.

Powstaną one w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

   
Grafika: GDDKiA O/Katowice
Grafika: GDDKiA O/Katowice
                    Obwodnica Kroczyc

Poprowadzona będzie po nowym śladzie jako droga główna ruchu przyspieszonego o długości ponad 9 km i przekroju jednojezdniowym, złożonym z dwóch pasów ruchu. Obwodnica planowana jest jako południowo-wschodnie obejście miejscowości Kroczyce, a jej ślad biegł będzie po niezurbanizowanym terenie, na którym głównie znajdują się pola uprawne. Konstrukcja jej nawierzchni dostosowana będzie do przenoszenia obciążenia 11,5 ton na oś. Wyposażona będzie w niezbędne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, takie jak oświetlenie drogowe, oznakowanie obwodnicy i dróg z nią związanych, bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie oraz urządzenia ochrony środowiska m.in. zabezpieczenia przeciwhałasowe, przejście dla zwierząt, zbiorniki retencyjne.

 
Obwodnica Pradeł

Stanowić będzie kontynuację obwodnicy Kroczyc, Szczekocina, Goleniowa, Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78. Poprowadzona będzie po nowym śladzie jako droga główna ruchu przyspieszonego o długości ponad 2 km i przekroju jednojezdniowym, złożonym z dwóch pasów ruchu. Zostanie zaprojektowana jako północne obejście miejscowości Pradła, a jej ślad biegł będzie po niezurbanizowanym terenie, na którym głównie znajdują się pola uprawne. Konstrukcja jej nawierzchni dostosowana będzie do przenoszenia obciążenia 11,5 ton na oś. Wyposażona będzie w niezbędne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, takie jak oświetlenie drogowe, oznakowanie obwodnicy i dróg z nią związanych, bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie oraz urządzenia ochrony środowiska m.in. zabezpieczenia przeciwhałasowe, zbiorniki retencyjne.

Obwodnica Szczekocina i Goleniowa


Stanowić będzie kontynuację obwodnicy Kroczyc oraz Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78. Poprowadzona będzie po nowym śladzie, o długości ponad 13 km, jako droga główna ruchu przyspieszonego o przekroju jednojezdniowym, złożonym z dwóch pasów ruchu. Zostanie zaprojektowana jako północne obejście miejscowości Grabiec, Bonowice, Szczekociny i Goleniowy, a jej ślad biegł będzie po niezurbanizowanym terenie, na którym głównie znajdują się pola uprawne. Konstrukcja jej nawierzchni dostosowana będzie do przenoszenia obciążenia 11,5 ton na oś. Wyposażona będzie w niezbędne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, takie jak oświetlenie drogowe, oznakowanie obwodnicy i dróg z nią związanych, bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie oraz urządzenia ochrony środowiska m.in. zabezpieczenia przeciwhałasowe, zbiorniki retencyjne.

Te obwodnice realizowane będą w systemie „tradycyjnym”.

 Dla przedsięwzięcia „Budowa drogi krajowej nr 78 Siewierz – Szczekociny z obwodnicami miejscowości Poręba i Zawiercie, Kroczyce i Pradła oraz Szczekociny” została wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 Kalendarium
2020-2023 Proces przygotowawczy, który obejmuje wykonanie badań archeologicznych, Koncepcji programowej, projektu budowlanego i projektu wykonawczego.
2023-2025 Realizacja inwestycji

. Cel

Celem budowy obwodnic w ciągu DK78 jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w miastach, przez które przebiega. Dzięki tej inwestycji droga krajowa o długości około 230 km rozpoczynająca się na granicy z Republiką Czeską przebiegająca przez województwa śląskie i świętokrzyskie, aż do DK73 w Chmielniku, ominie zurbanizowane i niebezpieczne miejsca, stając się jednocześnie przyjaźniejszą, bezpieczniejszą i bardziej komfortową. Inwestycja pozwoli ruchowi tranzytowemu wybór drogi o parametrach technicznych zapewniających wysoki stopień bezpieczeństwa oraz wyeliminuje występowanie zdarzeń, których przyczyną było wymuszanie pierwszeństwa na skrzyżowaniach z ruchem lokalnym. Umożliwi zrównoważony rozwój tych miejscowości, poprzez wyprowadzenie ruchu z centrum miast. Efektem będzie podniesie poziomu zdrowia i komfortu życia mieszkańców.

Źródło: GDDKiA O/Katowice
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA