Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Przetargi na budowę dwóch odcinków S19

29 maja 2020 r. GDDKiA wysłała do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenie o dwóch przetargach na zaprojektowanie i wybudowanie dwóch odcinków drogi ekspresowej S19 w województwie podlaskim.

  
Zdjęcie: GDDKiA O/Białystok
Zdjęcie: GDDKiA O/Białystok
                         To 10-kilometrowy odcinek Krynice (od istniejącej DK65) – Dobrzyniewo (bez węzła) – Białystok Zachód (z węzłem)  oraz  prawie  13-kilometrowy odcinek  Białystok Południe (bez węzła) – Ploski  nad Narwią.  Oba mają być gotowe pod koniec 2024 roku.

Coraz więcej S19 wokół Białegostoku


Obie części  drogi ekspresowej S19,  na które ogłaszamy przetargi,  są elementem przyszłego   szlaku  komunikacyjnego  Via  Carpatia  łączącego kraje nadbałtyckie z południem Europy.   Jednocześnie są przedłużeniem tzw. Południowej  Obwodnicy Białegostoku: Krynice – Dobrzyniewo – Białystok w kierunku na północ i zachód od miasta, a Białystok  Południe – Ploski na południe od Białegostoku, w stronę Lublina.

Oba fragmenty  S19  to w sumie około 23 kilometry  dwujezdniowej  drogi ekspresowej  w przekroju 2×2,  przystosowanej  do ciężkiego ruchu (kategoria KR6  lub  KR7).  Technologię wykonania  konstrukcji nawierzchni (beton cementowy czy  nawierzchnia  bitumiczna) wybierze wykonawca.   

– Via Carpatia, droga ekspresowa S19 to dla Polski Wschodniej, w tym dla Podlasia szansa na rozwój, nowe inwestycje i miejsca pracy. Realizacja tego projektu obejmuje także budowę obwodnicy Białegostoku, która pozwoli mieszkańcom tego miasta na odetchniecie od uciażliwego ruchu tranzytowego –
powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Węzły, mosty, wiadukty


Fragment Krynice – Dobrzyniewo – Białystok Zachód składa się z dwóch pododcinków, które połączyliśmy w jeden:
– Dobrzyniewo – Białystok Zachód, na który przetarg został unieważniony 22 kwietnia br. ze względu na oferty przekraczające budżet zamawiającego,
– Krynice – Dobrzyniewo, który jest przedłużeniem pierwszego i pierwotnie miał być realizowany w późniejszym terminie.

Na odcinku Krynice – Dobrzyniewo – Białystok Zachód zaplanowany został węzeł Białystok Zachód łączący planowaną S19 (poprowadzoną  górą) z istniejącą S8 (poprowadzoną dołem).  Zadanie  obejmować będzie m.in. budowę Miejsca Obsługi Podróżnych, Obwodu Drogowego, 14 obiektów inżynierskich, w tym dwóch  mostów  –  nad rzeką Supraśl i rzeką Białą, a także wiaduktu kolejowego nad torami Białystok – Ełk.

Z kolei na odcinku Białystok Południe – Ploski przewidziano  węzeł  Zabłudów  oraz duży, przeszło 150-metrowy most nad doliną Narwi.

Źródło: GDDKiA O/Białystok
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI