Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Przetargi na budowę ekranów akustycznych na A4 i DK81

GDDKiA ogłosiła dwa przetargi na budowę zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż autostrady A4 na odcinku Kleszczów – Sośnica oraz drogi krajowej nr 81 na odcinku Drogomyśl – Harbutowice.

 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
                      W ramach tych zadań zostanie wybudowane, łącznie ponad dwa kilometry ekranów akustycznych oraz przebudowane ponad 700 m już istniejących.

A4 na odcinku Kleszczów – Sośnica


Pierwsze zadanie, na które ogłaszamy przetarg, to budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż autostrady A4 na odcinku Kleszczów – Sośnica wraz z przebudową już istniejących ekranów. Ta inwestycja ma na celu ochronę terenów i budynków mieszkalnych położonych wzdłuż autostrady A4 od km 292,4 do km 312,7, z wyłączeniem odcinka w Bojkowie, na terenie powiatu gliwickiego oraz gminy: Rudziniec, Sośnicowice, Pilchowice i Gliwice.

Zadanie dla wykonawcy


Zakres tej inwestycji obejmuje: przebudowę zabezpieczeń przeciwhałasowych na długości 772 m, budowę nowych zabezpieczeń przeciwhałasowych na długości 542 m, w tym zabezpieczenia w formie ziemnego ekranu akustycznego o długości 419 m. Wysokość ekranów akustycznych będzie wynosiła od 3,5 m do 4 m, a dla ziemnego ekranu akustycznego 5 m.

Jak będziemy oceniać oferty?


Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:
– Cena – 60 proc.
– Przedłużenie okresu gwarancji jakości – 20 proc.
– Minimalizacja utrudnień na jezdni głównej autostrady A4 – 20 proc.

Ile czasu na realizację?


Zamawiający wymaga, aby roboty zostały wykonane w terminie czterech miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

Droga krajowa nr 81 na odcinku Drogomyśl – Harbutowice


Drugie zadanie to budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 81 na odcinku Drogomyśl – Harbutowice. Ta inwestycja ma na celu ochronę terenów i budynków mieszkalnych położonych wzdłuż DK81 przebiegających przez powiat cieszyński, gminę Skoczów, na odcinku od km 55,248 do km 61,01.

Zadanie dla wykonawcy


Zakres tej inwestycji obejmuje budowę: zabezpieczeń przeciwhałasowych na długości 1512,2 m, zatoki autobusowej, chodnika o długości 467 m, bariery ochronne. Wysokość ekranów akustycznych budowanych wzdłuż DK81 będzie wynosiła 6 m.

Jak będziemy oceniać oferty?

Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:
– Cena – 60 proc.
– Termin realizacji robót – 20 proc.
– Przedłużenie okresu gwarancji jakości – 20 proc.

Ile czasu na realizację?


Zamawiający wymaga, aby roboty zostały wykonane w terminie od czterech do sześciu miesięcy licząc od daty zawarcia umowy. Termin realizacji robót stanowi kryterium oceny ofert.

Kolejne inwestycje w przygotowaniu


20 maja 2020 r. Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji program inwestycji dla budowy zabezpieczeń przed nadmiernym hałasem komunikacyjnym wzdłuż DK1 w Pszczynie, w rejonie ul. Żeglarskiej. Zadanie to obejmuje budowę ekranów akustycznych o długości około 700 m i wysokości około 5,5 m oraz przebudowę ul. Żeglarskiej o długości około 500 m. Zadanie to zostało przewidziane do realizacji w formule „projektuj i buduj”. Realizacja tej inwestycji nastąpi w latach 2020-2021.

Źródło: GDDKiA

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI