Hydrotechnika Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetargi na inwestycje retencji korytowej

Wody Polskie ogłaszają kolejne przetargi na inwestycje retencji korytowej, które mają poprawić bilans wodny na terenach rolniczych. Wody Polskie przeznaczyły dodatkowe 154,7 mln zł na realizację 645 zadań inwestycyjnych.

 
Naprawa zastawki i udrożenienie koryta na rzece Płoska, fot. Wody Polskie
Naprawa zastawki i udrożenienie koryta na rzece Płoska, fot. Wody Polskie
Aktywne działania w terenie przełożą się na znaczący wzrost ilości retencjonowanej wody.

Dzięki działaniom na rzecz retencji korytowej na terenach wiejskich na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku, tylko w tym roku uda się zmagazynować dodatkowo ponad 8 mln m3 wody. Prace obejmą odbudowę lub budowę obiektów hydrotechnicznych, m.in. remont 32 zastawek, przepustów i jazów, budowę zastawek na sześciu jeziorach na Pojezierzu Kaszubskim i w Borach Tucholskich, a także tworzenie lub odtworzenie urządzeń piętrzących na rzekach, kanałach i jeziorach w regionie.

Na terenie RZGW w Białymstoku działania z zakresu retencji korytowej w ciągu 3 lat pozwolą na zmagazynowanie dodatkowych 13 mln m3 wody na obszarze 4 207 ha. Aktualnie pracownicy białostockich Wód Polskich aktywnie prowadzą prace przy budowie lub odbudowie zastawek i zamknięć na istniejących obiektach piętrzących. Dzięki ich aktywności udało się już zatrzymać w korytach rzek niemal 5 500 tys. m3 wody. W regionie eksploatuje się aż 441 budowli hydrotechnicznych, dzięki którym możliwy jest wzrost retencji wody.

W lubelskich Wodach Polskich w ramach retencji korytowej zaplanowano liczne prace utrzymaniowe i inwestycyjne. Na rzekach Liwiec, Kosówka, Bronka, Mogielnica, Minina, Krzewianka, Wełnianka i Krzna zostanie zmodernizowanych 45 urządzeń wodnych, które zwiększą poziom retencji o 582 tys. m3 na obszarze 1356 ha.

Dzięki inwestycjom Wód Polskich w retencję korytową i przywróceniu dwufunkcyjności urządzeń melioracyjnych możliwe będą: skuteczna walka ze skutkami suszy na terenach rolniczych, poprawa bilansu wodnego w terenie, wzrost poziomu wód gruntowych, zwiększenie krajowego wskaźnika retencji, lepszy mikroklimat, optymalne nawodnienie upraw, a także lepsze plony.

Źródło: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI