REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Roboty bitumiczne na budowie obwodnicy Wąchocka

Postępują roboty bitumiczne i mostowe na budowie obwodnicy Wąchocka w ciągu DK42. Wykonawca inwestycji wprowadził kolejną zmianę organizacji ruchu. Po raz pierwszy kierowcy korzystają z krótkiego fragmentu nowej jezdni budowanej trasy głównej.

Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce, www.gov.pl/web/gddkia-kielce/

Jazda fragmentem nowej jezdni

Nowe tymczasowe oznakowanie na DK42 wykonane zostało przy budowanym przejściu górnym dla zwierząt dużych na początkowym leśnym odcinku inwestycji. Zgodnie z organizacją ruchu już nie omijamy obiektu bypassem, ale wjeżdżamy przez przewiązki na krótki fragment nowej południowej jezdni obwodnicy znajdujący się pod jedną z łukowych konstrukcji stanowiących część przejścia dla zwierząt. Tworzą je dwa obiekty skrzynkowe i dwa łukowe, pod którymi przeprowadzona będzie dwujezdniowa trasa główna, czyli DK42 i dwie drogi dojazdowe. Tymczasowa organizacja ruchu pozwoli na kontynuację robót przy budowie przejścia m.in. wykonanie murów oporowych i zasypek. W miarę postępu prac planowane są kolejne przełożenia ruchu w tym miejscu. Także ze względu na układanie ostatniej warstwy nawierzchni.

Ułatwienia w ruchu lokalnym

Od ubiegłego roku wprowadzone zostały ułatwienia w ruchu lokalnym wokół budowy. Okoliczni mieszkańcy mogą korzystać z wiaduktu w ciągu drogi powiatowej w Ratajach nad budowaną DK42. W maju udostępniony został przejazd w ciągu drogi gminnej w Wąchocku po wybudowaniu obiektu mostowego pod DK42. Kolejne ułatwienie planowane jest w okresie wakacyjnym. Wtedy planowane jest udostępnienie wiaduktu nad DK42 w Wielkiej Wsi.

Postępują roboty bitumiczne

Kontynuowane są roboty bitumiczne zarówno na trasie zasadniczej jak i drogach dojazdowych. Na odcinkach ciągu głównego obwodnicy o łącznej długości ponad 7 km, stanowiących 2/3 długości nowej dwujezdniowej DK42, ułożona została podbudowa i warstwa wiążąca nawierzchni. Długość odcinków, na których ułożona została wierzchnia warstwa ścieralna nawierzchni, wynosi ponad 5 km. Obwodnica będzie miała ok. 11,7 km. Odpowiednio warstwa podbudowy ułożona została na odcinkach dróg dojazdowych o łącznej długości 8 km, a pierwsza warstwa wiążąca nawierzchni na 2 km. Zakończenie wszystkich robót budowlanych na budowie obwodnicy Wąchocka planowane jest wiosną 2025 roku.

Inwestycja jest realizowana w ramach Programu budowy 100 obwodnic. Przedsięwzięcie stanowi element projektu „Budowa obwodnic miejscowości na sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA” dofinansowanego z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), o wartości 2 000 000 000 zł wydatków kwalifikowanych.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA