REKLAMA
Hydrotechnika Wiadomości

Rozmowy o aktualnej sytuacji hydrologicznej w kraju

O obecnej sytuacji hydrologicznej, związanej z potencjalnym ryzykiem wystąpienia powodzi, rozmawiano w Ministerstwie Infrastruktury podczas posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/

Posiedzeniu przewodniczył wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowego Instytutu Badawczego.

W najbliższych miesiącach są spodziewane opady wyższe od normy – wynika to z prognoz przygotowywanych przez IMGW-PIB dla PGW WP. Stan wody w rzekach nizinnych nie będzie ulegał szybkiej normalizacji. Wały przeciwpowodziowe poddawane są długotrwałemu obciążeniu, co generuje coraz więcej zgłoszeń związanych z ich nieszczelnością i awarii urządzeń wodnych. Sytuacji nie poprawia również aktywność niektórych zwierząt, które uszkadzają wały przeciwpowodziowe.

W trakcie spotkania sformułowano dwie rekomendacje. Pierwsza dotyczy wzmożonego monitoringu sytuacji hydrometeorologicznej ogólnej i na obiektach hydrotechnicznych (m.in. wałach przeciwpowodziowych), a druga intensyfikacji współpracy ze służbami zarządzania kryzysowego.

Zaangażowanych w działania przeciwpowodziowe jest obecnie ponad 1600 pracowników Wód Polskich w całym kraju, a wszystkie zbiorniki przeciwpowodziowe administrowane przez PGW WP pracują zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Większość zbiorników przeciwpowodziowych posiada rezerwy powodziowe większe od wymaganych.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA