REKLAMA
Budownictwo Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Rozmowy o polsko-tureckie współpracy transportowej

Sprawy bilateralne w zakresie transportu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii realizacji kontraktów infrastrukturalnych w Polsce przez podmioty tureckie oraz rozwój połączeń lotniczych były omawiane podczas rozmowy wiceministra Pawła Gancarza z ambasadorem Turcji w Warszawie Raufem Alp Denktaşem.

Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/

Podczas spotkania w Ministerstwie Infrastruktury wiceminister Paweł Gancarz podkreślił, że Polska i Turcja odgrywają kluczową rolę w rozwoju szlaków komunikacyjnych, które łączą ze sobą również rynki światowe. Dodał, że sprawne połączenia transportowe są filarem handlu międzynarodowego, a tym samym umożliwiają stały rozwój gospodarczy państw.

Ambasador omawiając relacje międzynarodowe wskazał na sukces Polski z okazji 25 lat przystąpienia do NATO.

– Wejście Polski do NATO było przełomowym wydarzeniem. Obserwuję Polskę od wielu lat i jestem pod wrażeniem rozwoju waszego kraju w różnych obszarach gospodarczych. Natomiast obecna sytuacja międzynarodowa jest bardzo trudna i motywuje nas do zacieśnienia współpracy zwłaszcza w obszarze infrastruktury – podkreślił Ambasador.

– Nasza więź gospodarcza trwa od XVII wieku i systematycznie jest zacieśniana. W ubiegłym roku polsko-turecka wymiana handlowa przekroczyła 12 mld Euro, natomiast te liczby mogą być wyższe i to z korzyścią dla obu stron – dodał Ambasador.

– Jestem przekonany, że nasze kraje mogą skutecznie współpracować w obszarze transportu i infrastruktury, także obecnie, kiedy sytuacja geopolityczna w Europie jest skomplikowana w wyniku agresji rosyjskiej na Ukrainę. Doceniamy wysiłki Turcji w zakresie wspierania Ukrainy w tym działań na rzecz korytarza zbożowego – powiedział wiceminister infrastruktury Paweł Gancarz.

Przedstawiając krajowe inwestycje transportowe wiceszef resortu infrastruktury podkreślił otwartość Polski na współpracę z podmiotami krajowymi oraz zagranicznymi. Jako przykład dobrej współpracy między Turcją i Polską wiceminister P. Gancarz wskazał, że tureckie firmy niezmiennie uczestniczą w postępowaniach przetargowych na budowę dróg oraz realizują kontrakty budowlane zgodnie z podpisanymi umowami. Podkreślił jednocześnie, że zgodnie z zasadami określonymi w prawie zamówień publicznych (zarówno polskim, jak i unijnym) przetargi na budowy infrastruktury transportowej organizowane są z zachowaniem zasad równego traktowania wykonawców, zapewniania uczciwej konkurencji oraz bezstronności i obiektywizmu.

– Firmy tureckie są gotowe do wspólnych przedsięwzięć z polskimi przedsiębiorcami i to nie tylko na terenie Polski, ale również przy odbudowie Ukrainy czy też w realizacji inwestycji na szlaku w kierunku Morza Kaspijskiego – stwierdził Ambasador.

Dodał, że Turcja jest jednym z najczęściej wybieranym przez Polaków państwem m.in. na wakacje. Ponadto, w ciągu ostatnich lat odnotowuje się wzrost liczby tureckich studentów w Polsce co powoduje, że będzie większe zapotrzebowanie na połączenia lotnicze między naszymi krajami.

Odnosząc się do współpracy lotniczej i rozwoju połączeń lotniczych realizowanych przez przewoźników z Polski i Turcji, wiceminister P. Gancarz zapewnił, że Polsce zależy na utrzymaniu dobrych relacji lotniczych i zapewnieniu oferty atrakcyjnych dla pasażerów połączeń.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA