REKLAMA
Hydrotechnika Wiadomości
1 Minuta czytania

Rozmowy o renaturyzacji rzeki Dłubni

O możliwych kierunkach działań renaturyzacyjnych i ich rozwiązaniach rozmawiano podczas spotkania Dyrekcji RZGW w Krakowie ze stroną społeczną i naukową. W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Uniwersytetu Rolniczego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Urzędu Miasta Krakowa, Zakładu Badań Ekologicznych, Koalicji Ratujmy Rzeki i Towarzystwa na Rzecz Ziemi.

Zdjęcie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, www.gov.pl/web/wody-polskie/

RZGW w Krakowie przy wsparciu strony społecznej i środowisk naukowych podejmie działania na rzecz renaturyzacji rzeki Dłubni. Na spotkaniu podjęto dyskusję o możliwych do realizacji kierunkach działań, dotyczących zarówno koryta rzeki Dłubni, jak i terenów przyległych.

W trakcie dyskusji została zawiązana „Rada Projektu renaturyzacji rzeki Dłubni”, której zadaniem jest wypracowanie rozwiązań przywracających stan rzeki zbliżony do naturalnego.

Charakterystyka rzeki Dłubni

Rzeka Dłubnia jest lewobrzeżnym dopływem Wisły II rzędu, o długości 51 km i powierzchni zlewni 272 km2 odwadniającym wschodnie krańce Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jej źródła znajdują się w okolicach Wolbromia, we wsi Jangrot.

Rzeka płynie kolejno przez Wyżynę Olkuską, Wyżynę Miechowską, Płaskowyż Proszowicki, aż do Niziny Wiślańskiej. Cała zlewnia położona jest na terenie województwa małopolskiego. Końcowy odcinek Dłubni, poniżej zbiornika wodnego w Zesławicach, znajduje się jest w granicach administracyjnych miasta Krakowa.

Średnia szerokość rzeki wynosi ok. 3-4 m, a jej głębokość jest bardzo zmienna. Na Dłubni występują długie, bystre i płytkie odcinki żwirowe, ale widoczne są również zamulone meandry.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA