Drogi Wiadomości
13 Minut czytania

Rozwój sieci autostrad w Polsce

Obecnie kierowcy w Polsce mają do dyspozycji 1675 km autostrad. GDDKiA prowadzi intensywne działania, aby zamknąć ciąg A1 od granicy z Czechami do Pomorza. Rozbudowujemy A2 na wschód od Warszawy, a od Łodzi do Warszawy autostrada będzie poszerzana o 3 pas ruchu.

 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Na południu, w województwie Dolnośląskim, czekamy na wyniki analizy dotyczącej przebudowy i ewentualnego poszerzenia autostrady A4.

A1 ze Śląska do Łodzi


Przebiegająca przez środek Polski trasa, od Gdańska do granicy z Czechami w Gorzyczkach, będzie miała ok. 580 km długości. Kierowcy korzystają już z blisko 480 km autostrady A1, z czego ok. 152 km to odcinek koncesyjny. Kolejne 102 km są w budowie. W tym roku planujemy umożliwić kierowcom ominięcie Częstochowy, oddając do użytku ponad ok. 26-kilometrowy odcinek łączący węzły Częstochowa Północ i Częstochowa Blachownia. W przebudowie jest blisko 80 km trasy zbudowanej w okresie PRL pomiędzy Tuszynem a Częstochową. Łączny koszt budowy wszystkich odcinków A1, będących w gestii GDDKiA (bez odcinka koncesyjnego), to ponad 23 mld zł – w tym blisko 12,5 mld zł wyniesie wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Województwo łódzkie


– Odcinek A: węzeł Tuszyn – węzeł Piotrków Trybunalski Południe o długości 15,9 km. Umowa na podpisana 30 lipca 2018 r.
Aktualnie trwają prace przy czterech obiektach inżynierskich, kończonych jest 10 przepustów (dotyczy jezdni zachodniej, po wschodniej odbywa się ruch). Likwidowane są kolizje, trwa budowa wodociągów, melioracji. Fragmentarycznie prowadzone są wykopy, nasypy, demontaż bramownic i niezbędne wyburzenia. Planowane zakończenie robót: wrzesień 2021 r.
– Odcinek B: węzeł Piotrków Trybunalski Południe – węzeł Kamieńsk o długości 25 km. Umowa na podpisana 18 kwietnia 2019 r.
Trwa frezowanie na odcinku ok. 2000 metrów (prace prowadzone są na jezdni wschodniej). Prowadzone są rozbiórki podbudowy, oznakowania, instalacji, wybudowano dwie zatoki do policyjnych kontroli. Przede wszystkim trwa projektowanie (zgodnie z umową pierwsze 10 miesięcy jest przeznaczone na prace projektowe). Planowane zakończenie prac to listopad 2022 r.
– Odcinek C: węzeł Kamieńsk – węzeł Radomsko o długości 16,7 km. Umowa na podpisana 1 października 2018 r.
W tej chwili trwają prace na jezdni wschodniej. Są to głównie prace drogowe: wykopy, nasypy, likwidacja kolizji wodno-kanalizacyjnych i gazowych. Budowana jest także sieć melioracyjna, jak również prowadzone są prace związane z rozbiórką i budową 17 obiektów inżynierskich. Planowe zakończenie robót to listopad 2021 r.
– Odcinek D: węzeł Radomsko – granica województwa o długości 7 km. Umowa na podpisana 30 sierpnia 2018 r.
Obecnie trwa wykonywanie przepustów (ponad 20 szt.) i prowadzone są intensywne prace związane z mostem o długości blisko 300 m nad rozlewiskami Warty (jezdnia wschodnia). Wykonywane są m.in. podpory i betonowane słupy, prace ziemne, budowy wpustów. Planowane zakończenie robót to październik 2021 r.

Województwo śląskie


Odcinek E: granica województwa – węzeł Częstochowa Północ (pierwotna nazwa Rząsawa) o długości blisko 17 km.

Umowa na projekt i budowę została podpisana 23 lipca 2018 r. Obecnie prowadzone są roboty ziemne: wykopy i nasypy. Wykonawca prowadzi prace na 20 obiektach inżynierskich oraz roboty związane z likwidacją kolizji, rozbiórkami i budową sieci melioracyjnej. Zakończenie robót planowane jest w czerwcu 2022 r.

W sierpniu 2019 roku odcinki G (węzeł Częstochowa Blachownia – węzeł Częstochowa Południe pierwotnie węzeł Zawodzie), H (węzeł Częstochowa Południe – węzeł Woźniki) oraz I (węzeł Woźniki – węzeł Pyrzowice) zostały udostępnione dla kierowców.

Na odcinku F trwają obecnie intensywne prace. Z końcem września udostępniliśmy kolejny wiadukt umożliwiający ruch lokalny nad ciągiem głównym realizowanej autostrady oraz uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie pierwszego wiaduktu drogowego na węźle Częstochowa Jasna Góra w ciągu DK43.

W minionym tygodniu dzięki uzyskaniu decyzji zezwalające na użytkowanie części obiektu 352a na węźle Rząsawa, możliwe było poprowadzenie ruchu po łącznicy węzła (BC). Pozwoliło to na otwarcie kolejny frontów robót na węźle oraz ciągu głównym autostrady. Te działania w znacznym stopniu przybliżają do zakończenia prac na tym węźle. Z początkiem października zostało zrealizowane ponad 50% zakresu robót związanych z ułożeniem nawierzchni betonowej na ciągu głównym autostrady. Trwają prace na wszystkich frontach robót.

A2 między Łodzią a Warszawą z trzecim pasem


Projektanci pracują już nad analizą techniczną z elementami koncepcji na budowę dodatkowego pasa ruchu na całym ciągu A2 pomiędzy węzłami Łódź Północ oraz Konotopa. W marcu 2019 r. podpisaliśmy stosowne umowy z firmą Transprojekt Gdański, która opracuje dokumentację dla całej trasy. Koszt to ok. 5,9 mln zł, a efekt prac poznamy pod koniec 2020 r. Dalszym etapem będzie ogłoszenie przetargu w systemie „Projektuj i buduj” na realizację inwestycji. Budowę dodatkowych pasów przewidzieliśmy na okres nawet do 3 lat, z uwagi na to, że prace są planowane bez wyłączania odcinka z ruchu.

Zadaniem projektantów jest wyznaczenie dodatkowych pasów ruchu po wewnętrznych stronach obu jezdni istniejącej autostrady A2, wykorzystując na ten cel szeroki pas dzielący, który został wybudowany podczas realizacji autostrady. Docelowo autostrada będzie miała od węzła Łódź Północ do węzła Pruszków trzy pasy ruchu, a dalej do węzła Konotopa cztery pasy ruchu.

Poszerzenie autostrady A2 wiąże się z rosnącym natężeniem ruchu oraz planowaną realizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego. Generalny Pomiar Ruchu wykonany w 2015 r. wskazuje, że na odcinku Wiskitki – Grodzisk Mazowiecki natężenie wynosiło ok. 45 tys. pojazdów na dobę, a na odcinku pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a Pruszkowem wzrosło i osiągnęło poziom ok. 57 tys. pojazdów na dobę. Natomiast na wlocie do Warszawy pomiędzy Pruszkowem a Konotopą liczba pojazdów sięgnęła ok. 75 tys. pojazdów na dobę. W 2017 roku wykonany został pomiar ruchu na odcinku pomiędzy Wiskitkami a Grodziskiem Mazowieckim, który wykazał 58 tys. pojazdów na dobę.

A2 na wschód od Warszawy


Mocno zaawansowane są prace na budowie blisko 15-kilometrowego odcinka A2 łączącego węzeł Lubelska na skrzyżowaniu z Południową Obwodnicą Warszawy i S17 w kierunku Lublina z obwodnicą Mińska Mazowieckiego w ciągu A2. Koszt prac budowlanych to ok. 830 mln zł. Umowę na realizację w systemie „Projektuj i buduj” podpisano 25 lipca 2017 roku, a kierowcy z nowej trasy skorzystają w połowie przyszłego roku.

Zbiegnie się to z podpisaniem umów z wykonawcami kolejnych trzech odcinków A2 od końca obwodnicy Mińska Mazowieckiego do przyszłego węzła Siedlce Zachód o łącznej długości 37 km. Niedawno ogłosiliśmy trzy przetargi na wyłonienie wykonawców, których zadaniem będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa autostrady o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Dla zwiększenia konkurencyjności daliśmy potencjalnym wykonawcom możliwość wyboru rodzaju nawierzchni, czyli sami mogą zdecydować czy trasę główną zbudują betonową czy bitumiczną. To nowe zapisy w dokumentach przetargowych. Oznacza to, że firma przystępująca do przetargu będzie mogła zastosować technologię, w której się specjalizuje i pod tym kątem dostosować ofertę.

Wiosną przyszłego roku ogłosimy przetargi na dalszą cześć A2 do Białej Podlaskiej o długości ok. 63,5 km. Obecnie w ostatniej fazie jest opracowywanie koncepcji programowej. Szacujemy, że łączny koszt realizacji autostrady A2 od końca obwodnicy Mińska Mazowieckiego do węzła Biała Podlaska o długości ok. 100 km wyniesie ok. 5 mld zł, a kierowcy skorzystają z niej w 2024 r. Inwestycja mieści się w limicie wydatków przewidzianych dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Przygotowujemy również koncepcję programową dla ostatnich 32 km autostrady do przejścia granicznego w Kukurykach.

A4 z koncepcją przebudowy


Najbardziej obciążonym odcinkiem autostrady w Polsce jest odcinek A4 od Krzyżowej do Wrocławia. Na części tej trasy brakuje pasa awaryjnego, a drogi poprzeczne nad autostradą prowadzone są przez wiadukty zbudowane jeszcze przed II wojną światową. W maju 2019 r. podpisaliśmy umowę na wykonanie analizy techniczno-ekonomiczno-logistycznej wraz ze Studium Korytarzowym rozbudowy lub budowy autostrady A4 na ok. 110-kilometrowym odcinku istniejącej autostrady od Wrocławia (granica województwa) do Krzyżowej.

Wykonawca dokumentacji ma przeanalizować co najmniej trzy warianty rozwiązań polegające w dużym skrócie na:
– rozbudowie istniejącej autostrady,
– budowie nowej na południe od obecnej od np. węzła Wrocław Wschód do węzła z istniejącą A4 na wysokości Legnicy i rozbudowa A4 po śladzie na odcinku Legnica – Krzyżowa,
– budowie nowej autostrady pomiędzy węzłami Wrocław Wschód i Krzyżowa.

Po przyjętych ostatnio zmianach w układzie sieci dróg szybkiego ruchu i dopisaniu do limitu PBDK nowych odcinków S8 od Wrocławia do Kłodzka oraz S5 od Sobótki do Bolkowa trzeba będzie zaktualizować prace nad analizą techniczno-ekonomiczno-logistyczną dla rozwiązań A4 tak, by ujęła ona planowaną docelowa sieć dróg w tym rejonie.

A18 czyli z drogi klasy GP do autostrady


Celem całego przedsięwzięcia jest dostosowanie drogi krajowej nr 18 (na odcinku Olszyna –Golnice o długości 70 km) do standardów sieci drogowej UE o parametrach autostradowych. Inwestycja stanowi drugi etap budowy autostrady A18 (pierwszy stanowiła budowa jezdni północnej w latach 2005-2007).

Inwestycja podzielona została na odcinki:
– od granicy państwa do km 11,860 – przetarg na projekt i budowę został ogłoszony 5 września 2019 r. Otwarcie ofert planowane jest na 8 listopada 2019 r.
– od km 11,860 – do km 33,760 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa) – wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Przetarg na roboty ogłoszony został 5 czerwca 2019 r., a 27 września 2019 r. ogłoszono decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty. Obecnie trwa kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
– od km 33,760 – do km 50,000 (granica województw) – wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Obecnie trwa przygotowanie materiałów do zmiany ZRID wraz z ponowną oceną oddziaływania na środowisko w zakresie zmiany ilości przejść dla zwierząt. Podpisanie umowy na roboty planowane jest na koniec 2020 roku.
– od km 50,000 – do km 71,533 (węzeł Golnice) – wydano decyzję ZRID. Aktualnie trwa przygotowanie materiałów do zmiany ZRID wraz z ponowną oceną oddziaływania na środowisko w zakresie zmiany liczby przejść dla zwierząt. Podpisanie umowy na roboty planowane jest na koniec 2020 roku.

Krajowy System Zarządzania Ruchem na autostradach


Obecnie trwa realizacja podpisanej 24 stycznia 2018 r. umowy z kluczowym doradcą technicznym, który wspiera GDDKiA w przygotowaniu, wdrożeniu i nadzorze nad eksploatacją systemu w ramach wsparcia i doradztwa technicznego dla Zamawiającego w przygotowaniu, wdrożeniu i eksploatacji Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T. Dotychczas przeprowadzone zostały prace w zakresie: weryfikacji przygotowanej już dokumentacji KSZR, opracowania wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych dla modułów wdrożeniowych, analiz dostępnych rozwiązań rynkowych dla każdego z modułów oraz dokumentacji na potrzeby wszystkich przetargów wdrożeniowych.

W II kwartale 2019 r. doradca techniczny przygotował jeden z ostatnich produktów w ramach zamówienia, tj. Portfel Usług KSZR.

Centralny Projekt Wdrożeniowy (CPW) – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap 1


28 marca 2019 r. ponownie ogłoszono przetarg na zamówienie CPW, gdzie wprowadziliśmy zbalansowany podział ryzyka oraz nowe zasady odpowiedzialności kontraktowej. Otwarcie ofert nastąpiło 29 maja 2019 r. 23 sierpnia br. do KIO zostało wniesione odwołanie firmy Aldesa, do którego przystąpienie zgłosiła firma Wasko. 10 września br. odbyła się rozprawa w KIO, która zakończyła się ostatecznie 13 września br. oddaleniem odwołania w całości.

18 września br. GDDKiA złożyła całość dokumentacji przetargowej do kontroli ex-ante Prezesa UZP, który 11 października br. wydał pozytywną opinię. Czekamy jeszcze na weryfikację postępowania przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych, co powinno nastąpić w połowie października. Planujemy podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą, tj. Alumbrados Viarios Sociedad Anonima S.A. Oddział w Polsce, do końca października 2019 r.

Regionalny Projekt Wdrożeniowy (RPW) – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap 1

Zgodnie z założeniami zamówienie RPW jest podzielone na cztery części, które obejmują wyposażenie dróg w urządzenia ITS wraz z niezbędną infrastrukturą wspierającą oddziały, rejony i obwody drogowe GDDKiA oraz ich integrację z systemem centralnym KSZR:

Część 1 – w oddziałach GDDKiA w Gdańsku i w Olsztynie – drogi S6 i S7 oraz Centrum Zarządzania Ruchem (CZR) w Dworku k. Gdańska, długość sieci objętej kontraktem: 280 km,
Część 2 – w Oddziale GDDKiA w Łodzi – drogi A1 i A2 oraz CZR w Strykowie, długość sieci objętej kontraktem: 153 km,
Część 3 – w Oddziale GDDKiA w Katowicach – drogi A1, A4 i S1 oraz CZR
w Zabrzu-Kończycach, długość sieci objętej kontraktem: 381 km,
Część 4 – w oddziałach GDDKiA we Wrocławiu i w Opolu – drogi A4 i A8 oraz CZR
w Widawie, długość sieci objętej kontraktem: 149 km.

Otwarcie ofert nastąpiło 28 maja 2019 r. Złożono łącznie 9 ofert na wykonanie poszczególnych części zamówienia. 19 czerwca 2019 r. postępowanie zostało unieważnione w zakresie Części 2 (RPW Łódź) i Części 4 (RPW Wrocław). Powodem unieważnienia było przekroczenie kwot, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie ww. części zamówienia. Oferty złożone na pozostałe 2 części zamówienia są w toku badania przez Komisję Przetargową.

Dla części Wrocław – Opole oraz Łódź


19 lipca 2019 r. ponownie ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie Części 2 (RPW Łódź) i Części 4 (RPW Wrocław – Opole). Do 16 września br. wpłynęły 223 wnioski o wyjaśnienie i zmiany treści SIWZ, na które na bieżąco udzielano odpowiedzi. Wprowadzono także zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym, stąd termin składania ofert przesunięto na 27 września br. Aktualnie prowadzony jest proces badania ich treści. Podpisanie umów na RPW Wrocław – Opole oraz RPW Łódź możliwe jest do lutego 2020 r.

Dla części Katowice oraz Gdańsk – Olsztyn


19 sierpnia br. nastąpiło odrzucenie ofert i tym samym unieważnienie postępowania. Podstawowym powodem było udzielanie niedostatecznych wyjaśnień przez Wykonawcę w zakresie rażąco niskiej ceny, pomimo dwukrotnego wezwania przez GDDKiA. Do wyznaczonego terminu na wniesienie odwołania, tj. 29 sierpnia br., nikt nie wniósł odwołań.

18 września br. nastąpiła publikacja ogłoszenia o zamówieniu wznowionego postępowania przetargowego na dwie ww. części RPW. Termin składania ofert wyznaczono na 22 października br. Jeśli w toku postępowania nie nastąpią znaczące utrudnienia, wówczas podpisanie umów możliwe jest także do lutego 2020 r.

Tekst i zdjęcia: GDDKiA

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI