Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Rozwój sieci drogowej

W procesie rozwoju sieci drogowej w Polsce GDDKiA odpowiedzialna jest za przygotowanie inwestycji od etapu koncepcyjnego do etapu końcowego, czyli nadzoru nad budową, a w następnej kolejności zapewnienie płynności ruchu i bezpieczeństwa podróżnych poprzez odpowiednie utrzymanie.

  
GDDKiA zarządzą siecią dróg krajowych o łącznej długości blisko 17 800 km, w tym drogami szybkiego ruchu o długości 4 153 km, na co składa się 1693,8 km autostrad i 2459,2 km dróg ekspresowych.

Stan obecny

W przygotowaniu jest 230 zadań o łącznej długości 3422,7 km. W trakcie postępowań przetargowych jest 21 zadań o łącznej długości 253 km, a w realizacji jest 98 zadań o łącznej długości 1227,8 km.

W pierwszej kolejności domykamy ciągi komunikacyjne, aby sieć była spójna, a połączenie między konkretnymi miastami i regionami kompletne. Budujemy ostatnie odcinki A1 w województwach śląskim i łódzkim, aby najważniejsze drogowe połączenie w Polsce na osi północ-południe było zakończone.

Kończymy również budowę odcinków A2 między Warszawą a obwodnicą Mińska Mazowieckiego. Na wschód, a żeby być precyzyjnym południowy wschód od Warszawy, domykamy ekspresowe połączenie między stolicą Polski a Lublinem w ciągu S17. Prowadzone są również prace budowlane na S3, dzięki czemu porty w Szczecinie będą połączone z południową granicą z Czechami.
  

Intensywne prace w terenie trwają na ponad 70-kilometrowym odcinku S7 od granicy województwa warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego do obwodnicy Płońska. Ukończenie prac na tych odcinkach pozwoli uzyskać ekspresowe połączenie z Gdańska aż do Płońska.

Na południe od Warszawy również prowadzone są prace, aby ekspresowe połączenie z Krakowem było kompletne.

Pisząc o połączeniach ekspresowych, nie sposób nie wspomnieć o S19 i intensywnych działach przy realizacji tej drogi w województwach podkarpackim, lubelskim, mazowieckim i podlaskim.

Obecnie GDDKiA przygotowujemy nowe inwestycje. To całkowicie nowe połączenia w ciągu S5, S10 i S11

Drogi szybkiego ruchu rosną w siłę


W listopadzie ubiegłego roku, rekordowego zresztą pod względem oddania nowych dróg do ruchu, bo było ich aż 460 km, przekroczyliśmy liczbę 4 000 km dróg szybkiego ruchu w Polsce. W sumie do ruchu oddaliśmy w ubiegłym roku 60 kilometrów tej autostrady. Ale na te 460 km dróg złożyły się również m.in. fragmenty dróg ekspresowych S6, S7, S8 S17 i wiele innych.

Budowa dróg to długi i skomplikowany proces. Nie da się przygotować i wybudować drogi w kilka miesięcy. Każdy etap powstawania drogi jest niezwykle istotny, dlatego ten rok będzie obfitował w kolejne ważne działania w zakresie budowy polskich dróg. Obecny sezon budowlany miał niewątpliwie wyjątkowe otwarcie, jednak sytuacja z koronawirusem nie zatrzymała inwestycji.

Od początku roku do ruchu oddanno obwodnicę Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 w woj. podkarpackim oraz obwodnicę Szczuczyna w ramach S61.

Do końca roku planujemy udostępnić kierowcom jeszcze ponad 100 km nowych tras, w tym osiągnąć rzecz niezwykle trudną, czyli połączyć autostradą A1 na zasadach tymczasowej organizacji ruchu Tuszyn z Częstochową.

2020 rok to również start nowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. I tutaj również przed nami dużo pracy, której efekty bezpośrednio odczują nie tylko kierowcy, ale również mieszkańcy wielu miejscowości.

Dodatkowe 21 mld zł na Program Budowy Dróg Krajowych


Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)”, przedłożoną przez Ministra Infrastruktury.

Największy inwestor i beneficjent – to zobowiązanie i odpowiedzialność


Skutecznie realizujemy i rozliczamy projekty, co potwierdza liczba podpisanych umów o dofinansowanie, złożonych wniosków o płatności, oraz kwota unijnej refundacji, jaka wpłynęła do Krajowego Funduszu Drogowego (KFD). Na 92 projekty mamy już 61 umów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W rozpatrywaniu są wnioski na kolejne siedem projektów, a do końca roku złożymy sześć nowych wniosków.

Źródło: GDDKiA
Zdjęcia: Krzysztof Nalewajko
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI