Drogi Wiadomości
6 Minut czytania

Rozwój sieci nowoczesnych dróg

GDDKiA O/Lublin połączyła drogą ekspresową Lublin z Puławami i Garwolinem, buduje dalsze odcinki w kierunku Warszawy a także rozpoczyna prace w terenie pomiędzy Lublinem i granicą z województwem podkarpackim.

  Trwa budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Z inwestycji realizowanych w ramach obecnego Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad oddała już do użytku ok. 80 km dróg ekspresowych. W trakcie realizacji jest kolejne ponad 123 km dróg ekspresowych jest, a w przygotowaniu dokumentacja projektowa na ponad 330 km.
Pod koniec 2016 roku oddała do użytkowania zachodnią część obwodnicy Lublina w ciągu S19 (o długości blisko 10 km). W sierpniu ub. roku kierowcy wjechali na odcinek S12 łączący most na Wiśle w Puławach z S17 na węźle Kurów Zachód (blisko 12 km). W tym roku udostępniła kierowcom cztery odcinki S17 pomiędzy końcem obwodnicy Garwolina a węzłem Kurów Zachód (łącznie prawie 59 km). Na kolejnych prawie 37 km S17 w kierunku Warszawy, od węzła Lubelska do początku obwodnicy Garwolina, trwają prace budowlane. Podobnie jak na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego (o długości blisko 10 km).
Skraca się czas dojazdu
Oddając do ruchu odcinek S12 skrócił się o kilkanaście minut czas dojazdu na trasie Puławy – Lublin. Sukcesywnie skracana jest także podróż pomiędzy Warszawą a Lublinem, Chełmem i Zamościem. Już teraz 140-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej od początku obwodnicy Garwolina do końca obwodnicy Piask pozwala pokonać tę trasę samochodem osobowym w około 75 minut. W 2020 roku, po ukończeniu dwóch odcinków S17 od węzła Zakręt do węzła Lubelska od skrzyżowania z DK2 do rozjazdu na Zamość lub Chełm na końcu obwodnicy Piask będzie można przejechać w ok. 100 minut.
Kolejne miasto do którego skróci się czas dojazdu to Rzeszów. Stolica Podkarpacia poprzez S19 zyska nie tylko szybkie, bezpieczne połączenia z Lublinem, ale także za sprawą S17 z Warszawą. Na przełomie 2017 i 2018 roku GDDKiA podpisała umowy z wykonawcami sześciu odcinków o łącznej długości ok. 75 km. Otrzymała już decyzje zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID) dla czterech odcinków drogi S19 na długości prawie 45 km: od Kraśnika do węzła Lasy Janowskie oraz od Lublina do węzła Niedrzwica Duża, gdzie rozpoczęto prace w terenie. Na kolejne dwa odcinki, od węzła Niedrzwica Duża do końca obwodnicy Kraśnika (o łącznej długości ok. 30 km), decyzje ZRID otrzymamy wkrótce.
Kolejne odcinki dróg ekspresowych w przygotowaniu
S19 stanowi część europejskiego międzynarodowego szlaku transportowego Via Carpatia łączącego Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji. W przygotowaniu jest dokumentacja dla odcinka biegnącego na północ od Lublina przez teren województwa mazowieckiego do granicy z województwem podlaskim (łączna długość to ok. 138 km). Na terenie województwa lubelskiego projektanci pracują nad koncepcją programową, a dla odcinka mazowieckiego przygotowywane jest studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe.
Trwają także prace nad koncepcją programową dla obwodnicy Chełma w ciągu S12, a w bieżącym roku podpisaliśmy umowy na opracowanie koncepcji programowych dla pozostałych dwóch odcinków, od Piask do Chełma i od Chełma do Dorohuska (łączna długość to ok. 75 km). W rękach projektantów jest również opracowywane dokumentacji na blisko 120 km S17 od Piask do granicy z Ukrainą w Dorohusku. Dla odcinków od Piask do węzła Zamość Sitaniec i od węzła Zamość Wschód do początku obwodnicy Hrebennego opracowywana jest koncepcja programowa, a dla odcinków od węzła Łopiennik do węzła Krasnystaw Północ oraz od węzła Zamość Sitaniec do węzła Zamość Wschód materiały do decyzji środowiskowej oraz elementy koncepcji programowej.
Istniejące drogi krajowe również będą przebudowane
Prace budowlane trwają obecnie na dwóch odcinkach o łącznej długości ok. 18 km, a na kolejne ponad 120 km jest opracowywana dokumentacja. W trakcie gruntownej przebudowy jest droga krajowa nr 48 od Krępy do Kocka łącznie z odcinkiem dawnej DK19 od ronda do węzła na S19 (zakończenie prac w listopadzie br.). Trwają też prace budowlane związane z rozbudową DK74 pomiędzy Frampolem i Gorajcem (zakończenie jesienią 2020 roku). Ta inwestycja jest zapowiedzią gruntownych zamian jakie czekają DK74 pomiędzy Janowem Lubelskim a granicą z Ukrainą w Zosinie.
W opracowaniu znajduje się dokumentacja dla ponad 86 km tej trasy. Poza kontynuowanymi w br. pracami projektowymi na odcinkach korekty przebiegu w Janowie Lubelskim, rozbudowy na odcinku od Janowa Lubelskiego do Frampola, korekty przebiegu w Gorajcu, rozbudowy na odcinku od Gorajca do Szczebrzeszyna, korekty przebiegu w Szczebrzeszynie i rozbudowy odcinka od Zamościa do Miączyna, podpisaliśmy w br. umowy z wykonawcami dokumentacji projektowej na opracowanie projektów rozbudowy drogi na odcinkach od Klemensowa do Zamościa, od Horyszowa do Hrubieszowa i od Hrubieszowa do Zosina. Uzyskaliśmy już decyzję ZRID dla rozbudowy DK74 na odcinku od Jarosławca do Miączyna i trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót.
W opracowaniu są również dokumentacje projektowe dla rozbudowy DK48 na odcinku od Dęblina do Moszczanki, DK17 od Zamościa do Łabuń oraz DK63 od granicy województwa mazowieckiego do Łukowa.
W październiku br. GDDKiA podpisze umowę na rozbudowę skrzyżowania na DK82 z drogami lokalnymi w Turce. Inwestycja realizowana jest w porozumieniu z gminą Wólka Lubelska i obejmuje między innymi budowę w miejscu niebezpiecznego skrzyżowania ronda turbinowego połączonego z sąsiednim węzłem Lublin Tatary na obwodnicy miasta.
Wyłoniliśmy również wykonawcę dwóch miejsc obsługi podróżnych kategorii I przy S12 w Bystrzejowicach Wierzchowiskach na odcinku Lublin – Piaski. Inwestycja prowadzona będzie w systemie projektuj i buduj i w przyszłym roku po uzyskaniu stosownych zezwoleń rozpoczną się prace budowalne.
Zwiększa się bezpieczeństwo ruchu drogowego
Prowadząc duże inwestycje i mniejsze rozbudowy GDDKiA nie zapomina o najmniejszych zadaniach. W ramach bieżącego utrzymania dróg wykona w tym roku jeszcze blisko 13 km nakładek nawierzchni na całej szerokości jezdni. Prowadzi też działania podnoszące bezpieczeństwo ruchu drogowego. Oddała do użytku prawie 4 km ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DK12 pomiędzy Brzeziczkami a Kolonią Struża. W realizacji jest kolejny w Białej przy DK63 (długość 3,5 km, zakończenie prac w 2020 r.), a projektanci pracują nad dokumentacją dla ok. 6,5 km wzdłuż DK19 od Turowa do Radzynia Podlaskiego. W 2020 roku zakończą się prace przy budowie zatok autobusowych z peronami i chodnikami w Łuszczowie Pierwszym na DK82 a w sąsiednim Łuszczowie oraz Zofiówce powstaną chodniki z dojściami do zatok autobusowych i przebudowane zostanie skrzyżowanie z drogą powiatową 2000L.
Jest też w trakcie integracji elementów Systemu Zarządzania Ruchem na drogach ekspresowych S12, S17 i S19. Instalowane są nowe i modernizowane istniejące urządzenia terenowe (między innymi montowane jest oznakowanie pryzmatyczne na węzłach) oraz modernizowana sieć światłowodowa. Budowa systemu jest wykonywana zgodnie z architekturą Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem przyjętą do stosowania przez GDDKiA na sieci dróg krajowych w Polsce. Praca urządzeń terenowych nadzorowana będzie z Centrum Zarządzania Ruchem zlokalizowanego na terenie Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej w podlubelskim Dysie.
Remonty mostów
Jeszcze w tym roku zakończy się remont mostu na DK2 w Woskrzenicach. Przebudowywany jest most na Wieprzu w ciągu DK74 w Szczebrzeszynie a prace zakończa się w przyszłym roku. Do końca września ogłosimy przetarg na przebudowę mostu na DK17 w Potokach (zakończenie prac jesienią 2020 r.). W fazie projektowania jest dokumentacja dotycząca budowy nowego mostu na Wieprzu w Łęcznej (realizacja w latach 2020-2021), przebudowy mostu na Śwince w ciągu DK74 w Bodaczowie (realizacja w latach 2020-2021), przebudowy przepustu w ciągu DK82 w Wesołówce (realizacja 2020 r.) oraz przebudowy konstrukcji oporowych w ciągu DK17 w Bełżcu (realizacja 2020 r.) Tekst i zdjęcia: GDDKiA O/Lublin 
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI