REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Ruch na drogach krajowych w czasie epidemii

GDDKiA przeanalizowała ruch w marcu 2020 r. i porównała go z ruchem w analogicznym okresie w latach ubiegłych. Znaczny spadek ruchu pojazdów osobowych świadczy tylko o tym, że, respektujemy ograniczenia związane ze stanem epidemii.

Ruch pojazdów ciężkich, które mogą się swobodnie przemieszczać, nadal utrzymuje się na wysokim poziomie w stosunku do pozostałych pojazdów.
  
Grafika: GDDKiA
Grafika: GDDKiA

Dokładne pomiary

Na potrzeby bieżącej analizy danych wykorzystano dane ze stanowisk kontrolnych systemu viaTOLL, ze względu na ich wysoką dokładność, wynikającą z zastosowanej metody detekcji pojazdów. Do analiz wykorzystano dane z 33 takich stanowisk, zlokalizowanych na kluczowych dla kraju drogach.

Porównanie średniego ruchu pojazdów

Naszą analizę rozpoczęliśmy od zestawienia średniej wielkości natężenia ruchu pojazdów ogółem w wybranych okresach marca 2020 r. (tj. 10-16 marca, 17-23 marca, 24-30 marca) ze średnią wielkością ruchu w marcu 2019 r. i 2018 r. Wyraźnie widoczny jest stopniowy spadek ruchu w poszczególnych tygodniach marca, na każdym ze stanowisk pomiarowych.

Ciężarówki bez kwarantanny – pracują


Patrząc przez pryzmat przestoju ekonomicznego i zagrożeń dla gospodarki, utrzymujący się na dość wysokim poziomie ruchu pojazdów ciężarowych jest dobrą informacją. Spadki wielkości ruchu nie są aż tak duże jak w przypadku pojazdów ogółem, gdzie największy udział w ruchu mają pojazdy osobowe.

W związku z powyższym znacznie zwiększył się udział pojazdów ciężkich w ogólnym ruchu, osiągając wartość ok. 26%, podczas gdy w normalnych warunkach oscylował on na poziomie ok. 18%. Zwiększył się również udział w ruchu pojazdów dostawczych, z poziomu ok. 12% na ok. 14%. Zatem dostawy są podtrzymywane i transport towarów dobrze funkcjonuje.

Tydzień po tygodniu – sprawdziliśmy

Jeszcze ciekawiej wypada analiza tydzień po tygodniu. Ruch ogółem spada znacznie, bo samochodów osobowych jeździ znacznie mniej. Ruch ciężarowy ma się dobrze, a ciężki transport przemieszcza się po drogach krajowych.

Jak już wspomnieliśmy najbardziej widoczny jest spadek ruchu samochodów osobowych. Średnia suma tego ruchu w poszczególnych dniach tygodnia w marcu 2019 roku, wahała się pomiędzy 520 a 650 tys. poj./dobę, podobne wartości zarejestrowano również na początku marca. Z dniem wprowadzenia pierwszych ograniczeń, tj. 15 marca, ruch ten spadł do poziomu ok. 250-350 tys. poj./dobę w dni robocze. Jeszcze większe spadki obserwowane są w weekendy – z poziomu ok. 550 tys. poj./dobę do ok. 160 tys. poj./dobę w ostatnią niedzielę marca 2020 r.

W przypadku pojazdów ciężarowych z naczepą ruch zmniejszył się nieznacznie, tj. z ok. 140 tys. poj./dobę w roku 2019 do ok. 120-130 tys. poj./dobę w analizowanym okresie roku 2020. Podobnie małe zmiany obserwowane są dla pojazdów ciężarowych bez przyczep oraz z przyczepami. Nieznaczny jest również spadek ruchu pojazdów dostawczych, zmniejszył się on z ok. 110-120 tys. poj./dobę do ok. 80-90 tys. poj./dobę.

Istotnie zmniejszyła się liczba autobusów rejestrowanych. W roku 2019 rejestrowano średnio dziennie ok. 3 tys. takich pojazdów, obecnie jest to wartość poniżej 1,5 tys. poj./dobę.

Źródło: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA