REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Ruszą prace przygotowawcze do budowy obwodnicy Chmielnika

Kielecki Oddział GDDKiA wybrał ofertę w przetargu na prace przygotowawcze do budowy obwodnicy Chmielnika w ciągu dróg krajowych nr 73 i nr 78. Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu budowy 100 obwodnic.

Wyłoniona w przetargu oferta firmy Promost Consulting opiewa na kwotę około 2 mln złotych. Jednym z warunków podpisania umowy z wykonawcą jest brak odwołań od decyzji komisji przetargowej.

Obwodnica Chmielnika jest planowana jako jednojezdniowa droga   klasy GP (główna o ruchu przyspieszonym) o długości  około 6  km omijająca miasto po zachodniej stronie. Podstawowym celem budowy obwodnicy Chmielnika jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu dróg krajowych 73 i 78 . Inwestycja uwolni szybko rozbudowującą się miejscowość od problemów komunikacyjnych oraz poprawi jakość życia i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Droga krajowa nr 78 to ważne połączenie Świętokrzyskiego z aglomeracją śląską, natomiast droga krajowa nr 73 stanowi ważne połączenie regionalne pomiędzy Kielcami a autostradą A4 i województwem podkarpackim.

Warianty przebiegu obwodnicy Chmielnika zostaną opracowane w ramach prac przygotowawczych, na które ogłoszony został przetarg. Wyłoniony z postępowaniu wykonawca będzie  miał za zadanie między innymi opracowanie Studium-Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, uzyskanie w ciągu trzech lat decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przygotowanie materiałów potrzebnych do realizacji inwestycji w systemie „projektuj i buduj”.

Źródło: GDDKiA O/Kielce

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA