REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Rusza przetarg na Południową Obwodnicę Białegostoku

30 kwietnia GDDKiA wysłała do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenie o przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie fragmentu drogi S19 i odcinka DK65. Obie będą tworzyć tzw. Południową Obwodnicę Białegostoku.

 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
                            – Dzisiaj ogłaszamy przetarg na realizację pierwszych odcinków szlaku Via Carpatia w woj. podlaskim. Przed nami kolejne przetargi i kolejne realizacje odcinków między Białymstokiem a Lublinem. Obiecaliśmy, że droga ekspresowa S19 powstanie do 2025 r. i dotrzymujemy słowa. Inwestujemy w drogi w każdym regionie naszego kraju, ponieważ wierzymy, że zrównoważony rozwój jest najlepszą odpowiedzią na wyzwania stawiane przez dzisiejszą rzeczywistość gospodarczą – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Droga ma być zrealizowana w systemie „Projektuj i buduj”. Podpisanie umowy zaplanowano na jesień tego roku, uzyskanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) przewidziane jest na II kw. 2022, a budowa na lata 2022-2024.

Dwa przetargi


Ogłaszamy dwa przetargi. Jeden obejmuje odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Białystok Zachód do węzła Księżyno (16,6 km). Drugi odcinek S19 od węzła Białystok Księżyno do węzła Białystok Południe (7,9 km) z jednoczesną budową drogi krajowej nr 65 od węzła Białystok Południe do planowanego ronda na obecnej DK65 w rejonie Grabówki (13,6 km) – to wylot z Białegostoku w kierunku Bobrownik (granica z Białorusią).

– Białystok od lat czeka na południową obwodnicę. Dzisiaj marzenia mieszkańców miasta stają się rzeczywistością. Ogłaszamy przetarg na odcinki: Białystok Zachód – Księżyno i Księżyno – Białystok Południe w standardzie drogi ekspresowej oraz odcinek Białystok Południe – Grabówka w standardzie drogi głównej przyspieszonej. To nowe obejście Białegostoku i łącznik do drogi krajowej 65 uwolni mieszkańców miasta od uciążliwego ruchu ciężarowego. Zwiększy się poziom bezpieczeństwa, zaś zmniejszy zanieczyszczenie powietrza w mieście –
powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Standard „eski”

Oba fragmenty drogi ekspresowej S19 mają być dwujezdniowe w przekroju 2×2, przystosowane do ciężkiego ruchu (kategoria KR6). Rodzaj konstrukcji nawierzchni (beton cementowy czy asfaltowy) wybierze wykonawca. Na ekspresowej części inwestycji powstaną trzy węzły:
– Białystok Księżyno, gdzie S19 krzyżować się będzie z drogą wojewódzką nr 678.
– Białystok Starosielce, gdzie droga powiatowa nr 1535B będzie krzyżować się z drogą ekspresową S19, a wykonany tu węzeł zapewni relacje na wjedzie do jednej z głównych ulic Białegostoku – ul. Popiełuszki.
– Węzeł Białystok Południe, gdzie drogą ekspresową S19 będzie krzyżować się z budowaną DK65 odchodzącą na wschód i zarazem wychodzić na południe w stronę Lublina (następny odcinek S19). Ten węzeł zapewni relacje Białystok – Lublin – granica państwa w Bobrownikach.

Odcinek DK65 przy węźle Białystok Południe ma być dwujezdniowy na długości ok. 1 km, dalej będzie projektowany jako jedna jezdnia z przekrojem 2×1.

Harmonogram pracy na obu odcinkach wchodzących w skład Południowej Obwodnicy Białegostoku:
– 30 kwietnia 2020 r. – przekazanie ogłoszenia o zamówieniu do publikacji,
– 4/5 maja 2020 r. – wszczęcie postępowania (zależne od daty publikacji przez Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej),
– III kw. 2020 r. – planowany termin składania ofert,
– III/IV kw. 2020 r. – planowane zawarcie umowy.

Źródło: GDDKiA O/Białystok
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA