REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Ruszył II konkurs w ramach programu RID

Dyrektor NCBR i Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad podjęli decyzję o kontynuacji współpracy w ramach wspólnego przedsięwzięcia, którego celem jest wsparcie badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarze drogownictwa.

 
Grafika: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
Grafika: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
31 marca 2022 r. rozpoczął się II konkurs w ramach programu RID – Rozwój Innowacji Drogowych.

Nowoczesna infrastruktura drogowa i sprawny system transportowy to warunki konieczne do zapewnienia nie tylko zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju, ale też zagwarantowania jego mieszkańcom dostępu do usług i produktów. Nic więc dziwnego, że inwestycje w projekty w tym obszarze realizowane są na całym świecie. Również na polskich uczelniach i w jednostkach naukowych rodzą się doskonałe pomysły oraz rozwiązania w zakresie budowy nowych dróg, a także utrzymania istniejącej infrastruktury drogowej.   Pokazała to pierwsza – rozpoczęta w 2015 roku – edycja konkursu pn. RID, organizowanego w ramach Wspólnego przedsięwzięcia NCBR i GDDKiA, w ramach której powstały rozwiązania m.in. pozwalające na obliczanie przepustowości i ocenę warunków dla dróg poza miastami, prognozujące ruch drogowy z uwzględnieniem innych środków transportu czy dobierające dopuszczalne prędkości ruchu na drogach.

Głównym celem Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR – GDDKiA jest poprawa efektywności zarządzania planowaną, przygotowywaną, realizowaną oraz istniejącą siecią drogową w Polsce w perspektywie do 2030 roku. Aby cel ten osiągnąć konieczny jest nie tylko wzrost liczby projektów innowacyjnych w obszarze drogownictwa, ale też zwiększenie aktywności jednostek naukowych w pracach B+R, ukierunkowanych na potrzeby tego sektora.

– Wspólne przedsięwzięcie pn. RID – Rozwój Innowacji Drogowych to kolejna inicjatywa NCBR kierowana bezpośrednio do środowiska naukowego –
mówi dr Remigiusz Kopoczek, p. o. Dyrektor NCBR. – Chcemy wykorzystać potencjał polskich inżynierów, liczymy na powstanie nowatorskich rozwiązań. Współpraca z naszym partnerem czyli Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, zapewni szybkie i praktyczne wdrożenie tych projektów – dodaje.

W ramach przedsięwzięcia RID planowane jest wdrożenie wyników projektów badawczych z zakresu efektywności systemu zarządzania ruchem, w tym opracowanie normatywów i standardów planowania, projektowania, technologii oraz budowy i eksploatacji dróg w Polsce. Na ten cel w ramach II konkursu przeznaczonych zostanie 11,6  mln zł, z czego 5,8 mln zł zapewni NCBR i 5,8 mln zł GDDKiA. O środki te mogą starać się jednostki naukowe wnioskujące o granty samodzielnie lub w składających się maksymalnie z 5 podmiotów konsorcjach.

– Ogłoszony dzisiaj II konkurs, realizowany w ramach naszej współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, to kolejny dowód na to, że patrzymy w przyszłość. Na rynku budowlanym mamy obecnie bardzo dynamiczną sytuację i musimy reagować na nią na bieżąco. Nie zapominamy jednak też o tym, co przed nami. To ważne, aby wspierać nowe kierunki badań naukowych i prace rozwojowe w obszarze drogownictwa –
powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

– Drogownictwo musi być gotowe na innowacje. Podczas spotkań z branżą zachęcamy wykonawców, aby byli otwarci na nowe rozwiązania i technologie. Ten konkurs to doskonała okazja dla jednostek naukowych, aby wytyczyć nowe szlaki i zoptymalizować rozwiązania dotyczące rozwoju i trwałości sieci drogowej –
dodał Szef GDDKiA.

W ramach II konkursu finansowaniem objęte mogą być zarówno badania podstawowe (maks. do 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu), jak i badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe. Obligatoryjnym elementem projektu są badania przemysłowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Na wsparcie mogą liczyć badacze pracujący nad zagadnieniami w ramach następujących obszarów tematycznych:
– Technologia budowy oraz remontu dróg i obiektów inżynierskich;
– Przygotowanie i realizacja inwestycji drogowych w oparciu o najefektywniejsze metody badawcze;
– Metodyka projektowania i zarządzania siecią drogową;

Źródło: tekst GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA