REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Ruszył przetarg na A1 Piotrków Trybunalski – Kamieńsk

GDDKiA ogłosiła przetarg na ostatni, brakujący odcinek autostrady A1 w Polsce, między Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem. Postępowanie prowadzone będzie w nowej formule skracającej czas trwania przetargu.

Mapka: GDDKiATermin składania ofert wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu to 22.01.2019 r.

Szybsza weryfikacja ofert przyspieszy przetargi w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

GDDKiA wprowadza nowe standardy i rozwiązania, których celem jest skrócenie procedury wyboru wykonawców w ogłaszanych postępowaniach przetargowych. Są to m.in. kryteria oceny ofert, niezależne od warunków udziału w postępowaniu. To pozwoli na korzystanie z procedury odwróconej w postępowaniach przetargowych w sposób dużo bardziej efektywny niż dotychczas. Procedura odwrócona polega na ocenie w pierwszej kolejności samych ofert. Wszyscy wykonawcy są zobligowani do złożenia jedynie wstępnych oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w tym niepodleganiu wykluczeniu. Weryfikacja podmiotowa, przed wyborem oferty najkorzystniejszej, na podstawie wszystkich przedłożonych dokumentów, dotyczy szczególnie tego wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

Kolejnym czynnikiem jaki w ostatnich postępowaniach przetargowych wydłużał okres procedury wyboru Wykonawcy były odwołania związane z zapisami umownymi, wyłączającymi stosowanie niektórych przepisów Kodeksu Cywilnego, konkretnie art. 357(1) KC, art. 358(1) §3 KC, art. 632 §2 KC w związku z wprowadzeniem waloryzacji umownej. Minister Infrastruktury w uzgodnieniu z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej mając na uwadze przedstawioną przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad argumentacje dopuścił możliwość zmiany wzorca Szczególnych Warunków Kontraktu i wykreślenie z Subklauzuli 13.8 pkt pkt I postanowienia: „W związku z wprowadzeniem waloryzacji umownej Strony wyłączają stosowanie art. art. 3571 KC, art. 3581 §3 KC, art. 632 §2 KC”.

A1 połączy Bałtyk z południem Polski

Budowa zarówno tego jak i pozostałych już będących w realizacji odcinków jest ostatnim brakującym fragmentem autostrady A1 w Polsce. Po jej ukończeniu całkowita długość tej trasy wyniesie ok. 570 km.

Trasa A1 między węzłami Piotrków Trybunalski Południe a Kamieńsk, podobnie jak w przypadku pozostałych fragmentów autostrady w stronę woj. śląskiego, czyli odc. C i D, będzie biegła śladem obecnej DK1. W miejsce dwóch pasów ruchu w każdym kierunku, pojawią się po trzy pasy dla każdej jezdni. Znikną, wszystkie jednopoziomowe skrzyżowania, a w miejscach połączenia autostrady A1 z najważniejszymi szlakami regionu pojawią się bezkolizyjne węzły. Tak będzie w chociażby w przypadku skrzyżowania w Kamieńsku autostrady A1 z droga wojewódzką nr 484.

Przekrój nowej autostrady będzie się składał z 2 jezdni, każda po 3 pasy ruchu o szerokości 3,75 m każdy, pasa awaryjnego o szerokości 3 m i pasa dzielącego o szerokości 5 m. Nowa trasa będzie miała nawierzchnię betonową, co radykalnie podniesie jej trwałość. Ocenia się, że bez poważniejszych zabiegów remontowych nawierzchnia powinna służyć przez kolejne 30-40 lat. Dzięki nowej trasie znacznie łatwiejszy będzie dostęp do polskich portów na Bałtyku nie tylko dla mieszkańców Polski, ale także dla przedsiębiorców z Czech, Słowacji, czy Węgier, co znacznie podnosi konkurencyjność polskich portów i będzie mieć znaczący wpływ na relacje gospodarcze z naszymi południowymi sąsiadami.

Tekst i mapka: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA