REKLAMA
Budownictwo Inż. Bezwykopowa Wiadomości
2 Minuty czytania

Ruszył remont dworu Badenich w Wadowie

Rozpoczął się remont dworu Badenich w Wadowie. W połowie maja Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie podpisał z wykonawcą umowę dotyczącą adaptacji i modernizacji dworu. Trwają prace przygotowawcze placu budowy. Zakres działań jest dostosowany do organizowanych w najbliższym czasie Dni Wadowa, aby nie utrudniać przeprowadzenia wydarzenia w tym miejscu.

Zdjęcie: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, www.krakow.pl

Trwają pierwsze prace przygotowawcze – przede wszystkim czyszczenie obiektu ze śmieci. W dalszych krokach będzie to demontaż posadzek, okładzin ściennych. Rozpoczęty został pierwszy, podstawowy etap prac, którego zakończenie zgodnie z zawartą umową przypada na koniec tego roku. Obejmuje on wykonanie robót budowlanych, takich jak m.in. wykonanie podbicia odcinkowego istniejących fundamentów budynku, przegrody w technologii trench mixing lub jet grouting, pogłębienie poziomu posadzki części podziemnej względem istniejącego przez wykonanie płyty posadzki żelbetowej gr. 30 cm, połączonej monolitycznie z konstrukcją podbicia ścian, wykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej fundamentów, wyburzenie ścian działowych, skucie tynków wewnętrznych, osuszenia ścian i impregnacje, demontaż posadzek i okładzin ściennych, demontaż starych instalacji, wywóz i utylizacja gruzu oraz elementów z rozbiórki.

Zakończenie realizacji całości zadania, modernizacja dworu, uwzględniające zakres podstawowy wraz z opcjami przewidziane jest na koniec 2025 r. i będzie zależne od dostępnych środków.

Remont dworu Badenich od lat jest tematem leżącym na sercu mieszkańcom Wadowa. Mimo prób, jakie podjął Zarząd Zieleni Miejskiej, nie udało się pozyskać inwestora, który w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego zainwestowałby odpowiednie środki w jego remont. Obecnie założeniem projektu jest zmodernizowanie zabytkowego obiektu w taki sposób, aby mógł on pełnić funkcje kulturalne. To było postulatem, który wybrzmiał podczas organizowanych w poprzednich latach konsultacji społecznych. Docelowo planowane jest, aby swoją siedzibę miał tam Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta. Będzie także się w nim mieścić filia Biblioteki Kraków oraz pomieszczenia przeznaczone dla Stowarzyszenia Przyjaciół Wadowa. Stanie się to zatem miejsce ogólnodostępne, z którego w sposób aktywny będą mogli korzystać mieszkańcy Krakowa, w szczególności najbliższej okolicy.

Wszystkie prace zaprojektowane zostały zgodnie z zaleceniami służb konserwatorskich, ponieważ budynek ten jest wpisany do rejestru zabytków. Tak istotne jest wiec odnowienie go z dbałością o szczegóły – chociażby stolarka okienna będzie odtwarzana na podstawie materiałów archiwalnych. Jest to bardzo istotny aspekt, ponieważ jest to miejsce z bogatą historią.

Dwór Badenich wraz z parkiem znajduje się przy ul. Glinik (Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie). Klasycystyczny dwór powstał w 1874 roku. Zaprojektował go Antoni Łuszczkiewicz dla Józefa Badeniego, właściciela Wadowa. To murowany, asymetryczny pałac o cechach neorenesansowych wokół którego założono park krajobrazowy. Dwór był własnością Badenich do 1930 roku, następnie został kupiony przez Zofię Kulinowską, która mieszkała w dworze do 1945 roku.

Następnie w budynku znajdowała się szkoła, a od lat 70. XX wieku przedszkole. W latach 90. odnaleźli się spadkobiercy, którzy zrzekli się praw własności i przekazali dwór gminie. W wyniku pożaru, który wybuchł tam w listopadzie 2008 roku, spłonęła część drewnianego strychu ze stropem i dachem. Obecnie budynek nie jest użytkowany.

W parku funkcjonuje plac zabaw, a przyległy teren służy jako przestrzeń spacerowo-rekreacyjna. Odbywają się tu cykliczne plenerowe wydarzenia lokalne, takie jak Dni Wadowa, imprezy dla dzieci i zawody sportowe (znajduje się tam także boisko). Ogrodzony park jest wyposażony w ławki dla odpoczywających i alejki dla spacerujących, funkcjonuje oświetlenie parkowe.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA