Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Ruszyła budowa drogi S19 Zdziary – Rudnik nad Sanem

W środę, 9 października 2019 r., w obecności wiceministra infrastruktury Rafała Webera, rozpoczęła się budowa podkarpackiego odcinka trasy Via Carpatia drogi ekspresowej S19 Zdziary – Rudnik nad Sanem.

 
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
                         – Wczoraj rozpoczęła się budowa odcinka S19 w województwie lubelskim. Dzisiaj inaugurujemy budowę kolejnego odcinka, tym razem na Podkarpaciu. Łącznie w realizacji jest już 130 km trasy Via Carpatia pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim. To kolejny dowód na to, że jesteśmy skuteczni i dotrzymujemy słowa – powiedział wiceminister R. Weber.

Zakres robót obejmuje wykonanie dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 9 km, wraz z budową obiektów inżynierskich (1 most na rzece San, 8 wiaduktów, w tym przejścia dla zwierząt dużych i średnich górą i dołem, 9 przepustów, w tym zespolone z przejściami dla zwierząt), przebudową infrastruktury technicznej oraz budową dróg dojazdowych dla zapewnienia połączeń lokalnych oraz urządzeń ochrony środowiska.

Wykonawca robót, firma Mosty Łódź, w pierwszej kolejności przystąpi do budowy mostu na Sanie o długości 392,7 m, którego najdłuższe przęsło nurtowe (o długości 142 m) budowane będzie metodą nawisową. Równocześnie prowadzone będą prace przygotowawcze związane z wycinką drzew, rozbiórką budynków oraz przebudową kolidującej infrastruktury technicznej. Zakończenie prac zaplanowano na październik 2021 roku.
 
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury

                         130 km S19 w realizacji

W realizacji, w trybie „projektuj i buduj”, jest już blisko 130 km odcinek S19 pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim. Budowę podzielono na 12 odcinków realizacyjnych, po sześć w województwie lubelskim i podkarpackim. Dla pięciu odcinków w województwie lubelskim wydano już decyzje ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej), ostatnia spodziewana jest wkrótce. Na terenie województwa podkarpackiego 4 października 2019 r. Wojewoda wydał pierwszą decyzję ZRID, w procedowaniu są cztery wnioski o wydanie ZRID, a dla ostatniego odcinka przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku.

Z pierwszych odcinków S19 kierowcy powinni skorzystać w połowie 2021 r., a z całej trasy pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim w połowie 2022 r. Wtedy też Rzeszów uzyska ekspresowe połączenie z Lublinem i Warszawą.

Budowa S19 pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim będzie realizowana z wykorzystaniem funduszy unijnych. 19 września 2019 r. GDDKiA podpisała umowę o dofinansowanie dla dziewięciu z dwunastu odcinków realizacyjnych: od węzła Lublin Węglin do węzła Lasy Janowskie oraz od węzła Nisko Południe do węzła Sokołów Małopolski. Łączna wartość tych projektów to ok. 3,6 mld zł, a dofinansowanie wyniesie ok. 1,8 mld zł. Na pozostałe trzy odcinki, od węzła Lasy Janowskie do węzła Nisko Południe złożono do Centrum Unijnych Projektów Transportowych wniosek o dofinansowanie.

S19 na Podkarpaciu


W Polsce szlak Via Carpatia będzie miał długość ponad 700 km i przebiegał będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W województwie podkarpackim S19 będzie miała docelowo ok. 169 km długości. Do ruchu został już oddany odcinek od Sokołowa Małopolskiego do w. Rzeszów Południe o długości 30,2 km. W realizacji w systemie „projektuj i buduj” jest 6 odcinków o długości 54,2 km, natomiast w przygotowaniu jest 5 odcinków o długości 85,2 km.

Tekst i zdjęcia: Ministerstwo Infrastruktury

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI