REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Ruszyła budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej

Wczoraj, 26 lipca 2018 r. podpisano umowę na projekt i budowę I etapu obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73.

Mający powstać, a obecnie najbardziej obciążony ruchem odcinek drogi krajowej nr 73 Kielce – Busko – Tarnów będzie miał dwie jezdnie i stanie się drogą klasy GP (główną o ruchu przyspieszonym). Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na projekt i budowę obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej. Pierwszy etap inwestycji zrealizuje za blisko 78 mln złotych konsorcjum firm Mostostal Warszawa (lider), Masfalt i Drogomex.

– Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej wpisuje się w priorytet Ministerstwa Infrastruktury, jakim jest budowa spójnej sieci transportowej. Jest to zarówno budowa systemu połączeń drogowych między najważniejszymi ośrodkami w poszczególnych regionach Polski, jak i podniesienie poziomu bezpieczeństwa na istniejących odcinkach dróg krajowych. Nowa droga pozwoli na ograniczenie liczby wypadków, a jednocześnie znacząco usprawni połączenia drogowe w regionie –
powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Bardzo się cieszę, że dzięki podpisanej dziś umowie mieszkańcy Morawicy i Woli Morawickiej zyskają obwodnicę, która pozwoli odciążyć te miejscowości od ruchu tranzytowego. Inwestycja ta, ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych, znacznie poprawi płynność ruchu, bezpieczeństwo i komfort jazdy –
powiedział obecny na uroczystości szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury, Łukasz Smółka.

Umowę w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy podpisali za strony inwestora Dyrektor Oddziału GDDKiA w Kielcach Krzysztof Strzelczyk i Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Marcin Niewadził, a ze strony Wykonawcy Sławomir Barczak, Dyrektor Obszaru Infrastruktury Mostostal Warszawa S.A.

Przez podkielecką Morawicę i Wolę Morawicką przebiega szczególnie obciążony ruchem odcinek drogi krajowej nr 73. Na tym fragmencie trasy łączącej węzeł Kielce Północ, Busko i Tarnów ciężki ruch tranzytowy nakłada się na wzmożony ruch lokalny, co sprawia, że w samej Morawicy natężenie ruchu przekracza nawet 19 tysięcy pojazdów na dobę. Dlatego inwestycja ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych znacznie poprawi płynność ruchu, bezpieczeństwo i komfort jazdy.

W ramach pierwszego etapu długo oczekiwanej inwestycji wybudowana zostanie dwujezdniowa droga klasy GP (droga główna o ruchu przyspieszonym) o długości 4,2 km biegnąca po śladzie istniejącej trasy krajowej nr 73 odcinku od granic miasta Kielce do granicy miejscowości Brzeziny i Morawica. W ramach zadania powstaną cztery skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (dwa na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 73 z drogami powiatowymi, kolejne dwa z drogami gminnymi), kładka dla pieszych w miejscowości Bilcza oraz drogi dojazdowe.

Przebudowana będzie także związana z drogą infrastruktura. Docelowo obwodnica Morawicy będzie miała 8 km długości. W drugim etapie inwestycji wybudowany zostanie odcinek biegnący po nowym śladzie omijający Morawicę i Wolę Morawicką. Termin realizacji inwestycji to 36 miesięcy z doliczeniem okresów zimowych począwszy od podpisania umowy. Inwestycja realizowana będzie w systemie „projektuj i buduj”, co oznacza, że wykonawca dokona niezbędnych aktualizacji projektowych przed przystąpieniem do robót.

Autor: GDDKiA O/Kielce

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA