REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Ruszyła budowa obwodnicy Opatowa

Rozpoczynają się pierwsze roboty na budowie obwodnicy Opatowa w ciągu DK9 i S74 oraz na łączniku północnym do obwodnicy w ciągu DK74. Wykonawca wyznaczył i przygotował teren pod inwestycję.

 

Grafika: GDDKiA O/Kielce, www.gov.pl/web/gddkia-kielce/
Grafika: GDDKiA O/Kielce, www.gov.pl/web/gddkia-kielce/

Umowę na realizację obwodnicy Opatowa GDDKiA podpisała w czerwcu, a łącznika w listopadzie 2021 r. Obie inwestycje, w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych, realizuje w systemie „Projektuj i buduj” Mostostal Warszawa. Nowymi drogami pojedziemy w I połowie 2025 r. Ich łączny koszt to ok. 461 mln zł.

W ubiegłym roku wykonawca opracował projekty budowlane i złożył wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Po ich uzyskaniu i przekazaniu placów budowy może przystąpić do robót. Pierwsze prace polegać będą na budowie dróg technologicznych w śladzie przyszłych dróg dojazdowych zarówno wzdłuż S74 jak i DK9. Równolegle prowadzone będą prace rozbiórkowe. W okresie wiosennym planowane są roboty przy posadowieniu obiektów mostowych, odhumusowaniu ciągu głównego oraz roboty ziemne.

Oczekiwana inwestycja

Przez Opatów przebiegają obecnie dwie ważne trasy krajowe o dużym natężeniu ruchu. Są to DK9  od  Radomia, przez Ostrowiec Świętokrzyski do Rzeszowa oraz DK74 od Sulejowa, przez Kielce do Kraśnika.  W  historycznym  centrum miasta obie te drogi biegną jednym śladem, wąską ulicą, między ciasną zabudową.  W ciągu doby przez miasto przejeżdża kilkanaście tysięcy pojazdów, a co trzeci z nich jest pojazdem ciężkim. To wszystko, w godzinach szczytu, przyczynia się do powstawania zatorów.

Długo oczekiwana obwodnica Opatowa z łącznikiem północnym uwolni miasto od ruchu tranzytowego, korków i spalin. Poprawi jakość życia mieszkańców oraz bezpieczeństwo i komfort podróżujących tranzytem. Znacznie skróci też czas podróżowania drogami krajowymi nr 9 i 74. Obwodnica będzie stanowiła ważny odcinek drogi ekspresowej S74, która w przyszłości połączy województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie. 

Po nowym śladzie

Inwestycja zakłada budowę, w większości po nowym śladzie, odcinka dwujezdniowej DK9 klasy  GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o długości 5,1 km i odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S74 o długości 6,7 km. Obwodnica biec będzie po południowo-zachodnie j stronie  Opatowa.  Nowa droga przebiegać będzie przez gminy Opatów, Lipnik i Sadowie. Na skrzyżowaniu obecnej DK74 z nowym przebiegiem DK9, a także na włączeniu przyszłej S74 do istniejącej  DK9  planowane są bezkolizyjne ronda.  W ramach inwestycji powstaną obiekty inżynierskie. Będą to m.in. cztery estakady i dwa mosty z funkcją przejść dla zwierząt, sześć wiaduktów, kładka dla pieszych, przepusty ekologiczne. Planowane jest wykonanie dróg dojazdowych, urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

W ramach obwodnicy Opatowa planowane są dwa węzły drogowe. Pierwszy na skrzyżowaniu istniejącej DK9 z jej przyszłym przebiegiem i z planowanym tzw. łącznikiem północnym do DK74. Drugi węzeł powstanie w  Marcinkowicach,  na skrzyżowaniu planowanej drogi  ekspresowej  S74 z projektowaną DK9,  zapewniający skomunikowanie z drogą wojewódzką  nr  757 do Staszowa.   Koszt robót to ok. 403,7 mln zł. 

Łącznik północny

Uzupełnieniem obwodnicy Opatowa będzie  trzykilometrowy  jednojezdniowy  łącznik w ciągu DK74 poprowadzony na północ od miasta. Dzięki budowie łącznika, kierowcy podróżujący na trasach Kielce – Lublin oraz Radom – Ostrowiec Świętokrzyski – Annopol – Kraśnik, nie będą musieli wjeżdżać do miasta. 

Inwestycja połączy węzeł na  DK9,  planowany w ramach obwodnicy Opatowa, z DK74 w okolicy Adamowa. Odcinek planowany jest jako jednojezdniowa  droga klasy GP  o długości około 3 km. W ramach prac powstaną obiekty inżynierskie zlokalizowane na trzech skrzyżowaniach z drogami powiatowymi. Zadanie zakłada również budowę dróg dojazdowych dla skomunikowania przyległych terenów. Na łącznik będzie można wjechać poprzez dwa ronda. Koszt inwestycji to 57,5 mln zł. 

Źródło: tekst GDDKiA O/Kielce, www.gov.pl/web/gddkia-kielce/


 

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA