Drogi Wiadomości
4 Minuty czytania

Ruszyła budowa S19 Janów Lubelski Południe – Lasy Janowskie

16 września 2019 r. symbolicznym wbiciem pierwszej łopaty w miejscu budowanego węzła Lasy Janowskie rozpoczęto budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku Janów Lubelski Południe – Lasy Janowskie.

Ruszyła budowa drogi S19, fot. GDDKiA
Ruszyła budowa drogi S19, fot. GDDKiA
Obowiązki wykonawcy
W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego przewidziano wykonanie:
– drogi ekspresowej S19 o przekroju dwujezdniowym – 2 jezdnie po 2 pasy ruchu o szerokości 3,5 m (docelowo 2×3 – rezerwa pod trzeci pas ruchu zostanie pozostawiona na zewnątrz korpusu drogowego trasy głównej) wraz z niezbędną infrastrukturą, pasami technologicznym oraz dodatkowymi jezdniami zapewniającymi obsługę ruchu z terenów przyległych do pasa drogowego,
– węzła Lasy Janowskie, gdzie zostanie zapewnione połączenie drogi ekspresowej z istniejącą drogą krajową nr 19 oraz z istniejącą drogą gminną nr 108889L relacji Łążek Garncarski – Łążek Ordynacki. Droga ekspresowa będzie przebiegać dołem. Węzeł Lasy Janowskie będzie węzłem bezkolizyjnym typu „trąbka” z obsługą wszystkich relacji,
– 12 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt),
– remontu i przebudowy istniejącej drogi krajowej nr 19,
– przebudowę dróg gminnych nr 108734L i 108889L.

Trasa drogi ekspresowej przebiega przez tereny użytkowe, leśne i polno-leśne, w tym obszar Natura 2000 – Lasy Janowskie i Uroczyska Lasów Janowskich, dlatego też w ciągu budowanej S19 oraz istniejącej DK19 przewidziano wykonanie obiektów inżynierskich o funkcji ekologicznej. W celu minimalizacji wpływu budowanej drogi na środowisko, w tym na obszary Natura 2000 (Lasy Janowskie, Uroczyska Lasów Janowskich) i korytarze ekologiczne przewidziano następujące działania:
– budowę przejść dla zwierząt:
    – 3 dolnych dla zwierząt dużych wraz z kontynuacjami pod DK19,
    – 2 dolnych dla zwierząt średnich wraz z kontynuacjami pod DK19,
    – 2 przepustów pełniących rolę przejść dla zwierząt małych (wraz z kontynuacją pod DK19).
– budowę ogrodzeń ochronnych dla ograniczenia śmiertelności zwierząt,
– prowadzenie nasadzeń roślinnych wraz ze strefami ekotonowymi,
– budowę systemu odwodnienia drogi wraz z urządzeniami oczyszczającymi,
– uszczelnienie rowów (w obszarze Natura 2000 w miejscach występowania siedlisk i gatunków od wód zależnych).  Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: STRABAG oraz Strabag Infrastruktura Południe.
 Wkrótce rusza czwarty odcinek

Za chwilę rozpoczną się prace w terenie na czwartym odcinku na terenie województwa lubelskiego i wkrótce otrzymamy decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla dwóch kolejnych odcinków w tym województwie. W październiku spodziewamy się ZRID na pierwszy z sześciu odcinków przyszłej S19 w województwie podkarpackim pomiędzy węzłem Lasy Janowskie a Sokołowem Małopolskim.

130 km w realizacji

W realizacji, w systemie „Projektuj i buduj”, jest blisko 130 km odcinek drogi ekspresowej S19 pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim. Budowę podzielono na 12 odcinków, po sześć w województwie lubelskim i podkarpackim. Umowę na realizację trzech pierwszych odcinków podpisano 30 października 2017 r., a na ostatni 21 grudnia 2018 r. Dla czterech odcinków w województwie lubelskim wydano już decyzje ZRID. Na terenie województwa podkarpackiego procedowane jest pięć wniosków o wydanie ZRID, a dla jednego odcinka przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku.

Z pierwszych odcinków kierowcy powinni skorzystać w połowie 2021 r., a z całej trasy pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim w połowie 2022 r. Tym samym Rzeszów poprzez Lublin połączy się drogą ekspresową z Warszawą.

Decyzję ZRID wydano już dla odcinków:
– Lublin Węglin – Niedrzwica Duża, długość ok. 12 km, wartość umowy na realizację ok. 312,2 mln zł,
– Kraśnik – Janów Lubelski, długość ok. 18 km, wartość umowy na realizację ok. 390 mln zł,
– Obwodnica Janowa Lubelskiego, długość ok. 7 km, wartość umowy na realizację ok. 148,5 mln zł,
– Janów Lubelski – Lasy Janowskie, długość ok. 8 km, wartość umowy na realizację ok. 183,6 mln zł.

Wojewoda Lubelski prowadzi procedurę dla odcinków:
– Niedrzwica Duża – Kraśnik Północ, długość ok. 20 km, wartość umowy na realizację ok. 498 mln zł,
– Obwodnica Kraśnika, długość ok. 10 km, wartość umowy na realizację ok. 319,5 mln zł.

Wojewoda Podkarpacki prowadzi procedurę dla odcinków:
– Lasy Janowskie – Zdziary, długość ok. 9,3 km, wartość umowy na realizację ok. 236,3 mln zł,
– Zdziary – Rudnik nad Sanem, długość ok. 9 km, wartość umowy na realizację ok. 286,9 mln zł,
– Rudnik nad Sanem – Nisko Południe, długość ok. 6 km, wartość umowy na realizację ok. 196,3 mln zł,
– Podgórze – Kamień, długość ok. 10,5 km, wartość umowy na realizację ok. 333,5 mln zł,
– Nisko Południe – Podgórze, długość ok. 11,5 km, wartość umowy na realizację ok. 272,5 mln zł.

W przygotowaniu dokumentacja do złożenia wniosków o ZRID dla odcinka:
– Kamień – Sokołów Małopolski Północ, długość ok. 7,9 km, wartość umowy na realizację ok. 286,4 mln zł.

Z Warszawy do Rzeszowa w niespełna 3 godziny


Obecnie kierowcy jadący z Lublina do Rzeszowa korzystają z odcinków S19 na obwodnicy Lublina (ok. 10 km pomiędzy węzłami Lublin Sławinek i Lublin Rudnik) oraz ok. 19 km pomiędzy Sokołowem Małopolskim a węzłem Rzeszów Wschód na skrzyżowaniu z autostradą A4.

Po ukończeniu realizowanych obecnie odcinków blisko 160 km trasy pomiędzy węzłami Rzeszów Wschód i Lublin Sławinek będzie można przejechać zgodnie z przepisami w około 90 minut. Kolejne 70 minut potrwa przejazd ok. 140 km drogi ekspresowej S17 do węzła Zakręt pod Warszawą. W efekcie na trasie z Rzeszowa do Warszawy kierowcy zaoszczędzą co najmniej godzinę.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI