REKLAMA
Drogi Wiadomości

Ruszyła przebudowa drogi gminnej w Jaworniku

17 kwietnia 2023 roku rozpoczęto przebudowę ważnej drogi gminnej w Jaworniku koło Myślenic, w województwie małopolskim. Inwestycja została dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/

Przebudowa drogi północnej w Jaworniku w gminie Myślenice

Droga gminna nr 540285K w Jaworniku, lokalnie nazywana „droga północną” doczeka się gruntownego remontu. To zasługa środków pozyskanych przez gminę Myślenice z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowity koszt prac budowlanych w ujęciu wieloletnim wyniesie łącznie ponad 13,6 mln zł.

Zadanie polegać będzie głównie na rozbudowie istniejącej nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem jej poszerzenia, budowie chodnika na całej długości odcinka oraz przebudowie systemu odwodnienia. W ramach inwestycji przewidziano również usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą obcą oraz budowę oświetlenia ulicznego. Zakres inwestycji obejmuje odcinek drogi gminnej nr 540285K od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 955 do skrzyżowania z drogą krajową nr 7.

Dofinansowanie pozyskane przez Gminę Myślenice z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło nieco ponad 9  mln zł, a więc 70 proc. wartości zadania.

Źródło: tekst Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA