Mosty Wiadomości

Ruszyło opracowywanie dokumentacji środowiskowej dla mostu w Sandomierzu

Kielecki Oddział GDDKiA podpisał umowę na opracowanie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko i uzyskanie DŚU dla przebudowy mostu na Wiśle w Sandomierzu i budowy ul. Lwowskiej Bis w ciągu DK77.

Nowy i stary most w Sandomierzu, fot. GDDKiA O/KielceWyłoniony w przetargu wykonawca, firma Ekkom, będzie miał 17 miesięcy na sporządzenie dokumentacji środowiskowej i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wzmocnienia istniejącego mostu przez rzekę Wisłę oraz budowy przejścia drogi krajowej nr 77 przez Sandomierz po prawej stronie Wisły (ulica Lwowska Bis jako nowy przebieg wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 77). Koszt dokumentacji to około 278 tysięcy złotych. Uzyskanie decyzji środowiskowej planowane jest w 2020 roku.

Opracowanie dokumentacji środowiskowej i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest konieczne do rozpoczęcia kolejnego etapu związanego z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie starego i zamkniętego obecnie mostu oraz budowie dojazdów do obiektu w trybie „projektuj i buduj”. Zbudowany w 1953 roku most z uwagi na stan techniczny został zamknięty w 2013 roku, a ruch w obu kierunkach odbywa się po wybudowanym w roku 2011 nowym obiekcie. Docelowo, dzięki planowanej przebudowie starego obiektu, przeprawa przez Wisłę w Sandomierzu będzie dwujezdniowa.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Kielce

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI