Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Ruszyły negocjacje ws. budowy S1 koło Bierunia

GDDKiA wysłała do konsorcjum firm PORR i Mota-Engil Central Europe zaproszenie do udziału w negocjacjach w sprawie udzielenia zamówienia z wolnej ręki na budowę odcinka S1 pomiędzy węzłami Bieruń i Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia.

 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Wyżej wymieniony odcinek sąsiaduje z realizowany, przez konsorcjum odcinkiem S1 Oświęcim – Dankowice. Sprawne przeprowadzenie negocjacji pozwoliłoby podpisać umowę jeszcze w II kwartale br.

Tryb udzielania zamówienia


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zamówienia  z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do zamówienia podstawowego, tj. umowy  z  14  maja  2020 r.  dotyczącej  budowy  drogi S1  Oświęcim  – Dankowice. Zgodnie z tym artykułem, zamawiający może udzielić zamówienia w tym trybie  dotychczasowemu wykonawcy,  w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.  Takie zamówienie ma polegać  na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych. Warunkiem koniecznym jest  jednak  przewidzenie  takiej możliwości w podstawowym zamówieniu i być  zgodne z jego przedmiotem, a  całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

Co negocjujemy

Negocjacje dotyczą zaprojektowania i budowy fragmentu drogi  ekspresowej  S1 o długości ok. 2,9 km, odcinka drogi klasy GP  (głównej ruchu przyspieszonego)  o  długości ok. 2  km, drogi  klasy Z  (zbiorczej)  –  pomiędzy węzłem  Bieruń  a układem ulicznym Bierunia (dojazdu  do ul. Jagiełły)  –  o  długości ok. 2 km, węzła  Bieruń  oraz  pięciu obiektów  inżynierskich.  To  umożliwi  skomunikowanie  nowej drogi S1 poprzez węzeł Bieruń z istniejącym przebiegiem drogi DK44. Negocjacje  będą  również  dotyczyły czasu uzyskania przejezdności w zakresie trasy głównej S1 oraz obwodnicy  Bierunia  w ciągu DK44.

Uzyskanie przejezdności całym odcinkiem S1 w 2023 r.


Aby osiągnąć najważniejszy cel inwestycji w postaci przejezdnego połączenia istniejącej drogi  ekspresowej  S1 na odcinku pomiędzy Mysłowicami (węzeł Kosztowy II) a Bielskiem-Białą (węzeł Suchy Potok),  22  lutego 2021 r.  unieważniliśmy  trwające ponad rok postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy  pierwszego  odcinka.  Wobec zaawansowania realizacji  dwóch  zadań w ramach budowy S1 pomiędzy Oświęcimiem a Bieskiem-Białą rozstrzygniecie postępowania przetargowego na  pierwszy  odcinek, spowodowałoby przesunięcie w czasie zakończenia realizacji robót budowlanych w ramach pierwszego odcinka, co najmniej o rok. Przypominamy, że na odcinek środkowy pomiędzy Oświęcimiem a Dankowicami oraz odcinek południowy pomiędzy Dankowicami  a Bielskiem-Białą  umowy zostały już podpisane w 2020 roku z  przewidywanym  terminami zakończenia realizacji  odpowiednio 14 sierpnia  oraz 3  listopada  2023 r.

Co z odcinkiem od Mysłowic do Bierunia


Aby zrealizować całość zadania inwestycyjnego, konieczne jest jeszcze wyłonienie wykonawcy pozostałego zakresu z pierwotnego zadania budowy odcinka S1 Kosztowy II – Oświęcim. Aktualnie trwa przygotowywanie dokumentacji do ogłoszenia ostatniego już postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego. Przewidujemy, że ogłoszenie tego przetargu nastąpi jeszcze w II kwartale 2021 r.

Tekst: GDDKiA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI